Azadi ka Amrit Mahatsav

युवा योजना

विद्यार्थ्यांसाठी नवी योजना:

मुलांचा विकास होण्यासाठी त्यांना बँकिंगची सवय व्हावी आणि त्यांना भविष्यातील ग्राहक बनवण्याच्या दृष्टीकोनातून, मुले / विद्यार्थ्यांसाठी योग्य ती योजना सुरु केली आहे.

वयोमर्यादा:

10 वर्ष आणि 18 वर्षांपर्यंत

सुचविलेले नाव:

महाबँक-युवा योजना

ठेवीचा प्रकार:

बचत / आवर्ती /मुदत ठेव

बचत ठेवी:

फक्त रु. १०/- ठेवी स्वीकारून खाते मुलाच्या नावावर उघडले आणि चालवले जाईल. त्याच्या / तिच्याकडून चालविले जाणारे खाते.या खात्याला कोणताही कमीत कमी शिल्लक रकमेचा निकष लागू नाही, तसेच चेकबुकही दिले जाणार नाही. तथापि, 18 वर्षांनंतर धनादेश पुस्तक जारी केल्यावर किमान शिल्लकीचे निकष लागू केले जातील.

आवर्ती ठेव:

विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला शालेय शुल्क आणि इतर खर्च सहजपणे करता येतील अशा पध्दतीने योग्य तसे मासिक हप्ते निर्धारित केले जातील. नियमानुसार टीडीएस. मुदत ठेव/रोख प्रमाणपत्र: निर्धारित कालावधीच्या शेवटी रु. ५०००० किंवा रु. १००००० मिळवण्यासाठी वर्षाच्या सुरुवातीला किंवा वाढदिवशी किंवा प्रत्येक वर्षी रोख प्रमाणपत्र म्हणून योग्य ती रक्कम जमा करणे आहे.

इतर लाभ:

विविध अभ्यासक्रम शुल्क, शैक्षणिक शुल्क, वसतीगृह शुल्क इत्यादीसाठी शहरांतर्गत तत्वावर ठेव योजनेअन्वये पालकांच्या खात्यातून रकमा या खात्यात जमा होऊ शकतात. पालकांच्या खात्यातून त्याच शाखेतील खात्यात रकमा जमा करण्यासाठी विनाशुल्क स्थायी स्वरुपाच्या सूचना देता येतात. निश्चित अशा खर्चाच्या मर्यादेसह विनाशुल्क एटीएम डेबिट कार्ड. शक्य तिथं मोबाईल फोनसारख्या सुविधांच्या बिलांच्या रकमा भरण्याच्या विनाशुल्क सेवेची सुविधा..

कर्जांच्या संबंधी:

सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ खातेधारक असलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना (व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतेवेळी) योग्य त्या वेळी शैक्षणिक कर्ज मंजूर केले जाते.