Beti Bachao Beti Padhao

स्वप्नातील ठिकाणी सहल आणि सुट्टी, विशेष प्रसंग साजरे करणे असो, उच्च शिक्षणाचा खर्च आणि शुल्क असो, किंवा वैद्यकीय दृष्ट्या आणीबाणीच्या अनपेक्षित अशा प्रसंगी येणारा खर्च असो, - अशा तातडीच्या विविध गरजांसाठी व्यक्तिगत कर्ज हा सर्वोत्तम पर्याय ठरतो. महाबँक व्यक्तिगत कर्ज योजना आपल्या सर्व व्यक्तिगत गरजांसाठी व तातडीच्या खर्च भागवण्यासाठी रामबाण उपाय आहे. आम्ही आपल्या गरजा समजून व्यक्तिगत कर्ज त्वरित मंजूर करतो.

सगळी भीती विसरा आणि आपल्या सर्व गरजा पूर्ण करण्यासाठी महाबँक व्यक्तिगत कर्ज योजनेचा लाभ घ्या !

वैयक्तिक कर्जाचे प्रकार

वैयक्तिक कर्ज- वैशिष्ट्ये आणि फायदे

 • personal loan interest rate,personal loan interest,personal loan rates
  कमी मासिक हप्ता
 • personal loan, personal loan amount
  कर्जाची अधिक रक्कम
 • personal loan, personal loan track
  आपल्या कर्जरकमेचा पाठपुरावा
 • personal loan simplified disbursement
  कर्ज प्रदान करण्याची सोपी पद्धत
 • personal loan minimal documentation
  कमीतकमी कागदपत्रे
 • Processing Fee
  सर्वात कमी प्रक्रिया शुल्क
 • personal loan charges, personal loan no hidden charges
  छुपे आकार नाहीत
 • personal loan no prepayment penalty
  आगाऊ परतफेडीवर दंड नाही
 • प्रक्रिया शुल्क कर्जरकमेच्या 1.00% + जीएसटी
 • निव्वळ मासिक उत्पन्नाच्या 20 पट कर्ज रक्कम, कमाल रु. 20.00 लाख
 • परतफेडीचा कालावधी पगारदारांसाठी 7 वर्षे आणि इतरांसाठी 5 वर्षे.
 • किमान वार्षिक उत्पन्न - रु. 3.00 लाख हवे.
 • बँकेला एक जामीनदार पुरेसा आहे.

वैयक्तिक कर्जासाठी पुढील कागदपत्रे आवश्यक आहेत.

 • ओळखीचा पुरावा (कोणताही एक)
  • निवडणूक ओळखपत्र
  • पॅन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • वाहन चालविण्याचा परवाना
  • सध्या नोकरीस असलेल्या मालकांकडील फोटोसह ओळखपत्र.
  • पासपोर्ट
 • निवासाचा पुरावा (कोणताही एक)
  • विजेचे बील
  • निवडणूक ओळखपत्र
  • आधार कार्ड
  • वाहन चालविण्याचा परवाना
  • विद्यमान मालकांनी जारी केलेलं ओळखपत्र
  • पासपोर्ट
 • पगारदार व्यक्तींकरिता
  • अलीकडच्या गेल्या तीन महिन्यांचे मूळ/प्रमाणित पगारपत्रक
  • आयकर विभाग यांनी मंजूर केलेले गेल्या दोन वर्षातील आयटी रिटर्न/आयटी ॲसेसमेंट ऑर्डर्स किंवा मालकांकडून प्राप्त केलेल्या गेल्या दोन वर्षांतील फॉर्म नं. 16 च्या मूळ प्रमाणित प्रती.
  • जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा पगारातून कर्जाच्या मासिक हप्त्याची रक्कम कापून घेऊन ती जमा करण्याचे मालकांचे अभिवचन.
  • बँक खाते स्टेटमेंट (पगारखाते) गेल्या ६ महिन्यांचे स्टेटमेंट (अन्य बँकेच्या बाबतीत)
 • पगारदारांव्यतिरिक्त वर्ग/ उद्योजक/ व्यावसायिक :
  • गेल्या तीन वर्षाचे आयटी रिटर्न (व्यावसायिक असल्यास 2 वर्षाचे) त्याबरोबर उत्पन्नाचा तपशील, नफा-तोटा पत्रक, ताळेबंद, लेखापरीक्षण अहवाल इ.
  • शॉप ॲक्ट प्रमाणपत्र.
  • करनोंदणी प्रमाणपत्र.
  • कंपनी नोंदणी प्रमाणपत्र.
  • गेल्या वर्षांमधील बँक स्टेटमेंट.
 • कर्ज योजनेनुसार आवश्यक अन्य कागदपत्रे.

वैयक्तिक कर्जासाठी व्याजाचा दर

personal loan rates
personal loan

वैयक्तिक कर्जासाठी व्याजाचा दर

10.00%P.A

व्याजदर आणि अन्य आकार यांच्या तपशीलासाठी येथे क्लिक कराइतर वैयक्तिक कर्ज योजनांबद्दल अधिक व्याजदर आणि शुल्क जाणून घेण्यासाठी

वैयक्तिक कर्जे योजना कॅलक्युलेटर

Principal Loan Amount *:
Interest Rate ( % p.a ) *:
Loan Term (Years) * :
SHOW EMI

वैयक्तिक कर्जासाठी पात्रता

personal loan eligibility

मला किती रकमेचे वैयक्तिक कर्ज मिळू शकते आणि त्यासाठी माझ्या पात्रतेची पडताळणी बँक कशा प्रकारे करील?

 • केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उद्योग/पब्लिक वा प्रायव्हेट लिमिटेड कंपन्या/नामवंत कार्पोरेटस्/बहुराष्ट्रीय कंपन्या ज्यांच्या कर्मचाऱ्यांना आमच्या बँकेच्या माध्यमातून त्यांच्या पगाराची रक्कम अदा करण्यात येते असे कर्मचारी.
 • पगारदार कर्मचारी ज्यांचे खाते आमच्या बँकेत नाही. परंतु त्यांचे मालक अशा कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कर्जरकमेचा हप्ता कापून घेण्याबाबत वचनपत्र देतील.
 • स्वयं-रोजगार असलेले व्यावसायिक (फक्त डॉक्टर्स एमबीबीएस. एमडी, एमएस) सी.ए. आर्किटेक्टस्, ज्यांचा स्वत:चा व्यवसाय आहे) यांना बँक वैयक्तिक कर्ज देईल, पण ते आमच्या बँकेशी गेले वर्षभर आर्थिक व्यवहार करीत असावेत. (कर्ज सुविधेसह)

*प्रायव्हेट/पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ज्यांची पगार खाती आमच्या बँकेकडे आहेत, अशा कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी अशा कंपन्यांचे एक्स्टर्नल रेटिंग (सुरू असलेल्या स्थितीत) ए आणि त्यापेक्षा अधिक असावे.


नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्युज)

frequently asked questions

वैयक्तिक कर्ज म्हणजे अशा स्वरूपाचे कर्ज जे वैयक्तिक गरजांची पूर्तता, जसे की घराचे नूतनीकरण, विवाह, तातडीचा वैद्यकीय खर्च, प्रवास, कर्जाची परतफेड, बिले भरणे आणि इतर यासाठी उपलब्ध करून देण्यात येते. अन्य कर्जांसाठी ज्याप्रमाणे जामीनदार, तारण अशा बाबींची गरज असते तशी वैयक्तिक कर्जाच्या बाबतीत आवश्यक असत नाही. आणि कमीतकमी कागदपत्रांच्या आधारे ते प्राप्त करता येते. अन्य कर्जांप्रमाणेच आपणास वैयक्तिक कर्ज ईएमआय (समान मासिक हप्ते) द्वारे परत करता येते; किंवा तुमच्या बँक खात्यातून ते वळते करता येते.

वैयक्तिक कर्जासाठी, आपणास कर्जासाठीचा अर्ज द्यावा लागतो. आपले कर्जाच्या पात्रतेचे निकष पूर्ण झाल्यानंतर आपणास मंजूर कर्ज रक्कम, परतफेडीची मुदत आणि व्याजाचा दर या संदर्भात प्रस्ताव असलेले पत्र प्राप्त होईल. आपण प्रस्ताव स्वीकारला की लगेचच कर्जाची रक्कम आपल्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल.

वैयक्तिक कर्जाकरिता अर्ज करण्याआधी त्याचा मासिक हप्ता जाणून घेण्याकरता आपण ‘पर्सनल लोन ईएमआय कॅलक्युलेटरचा वापर करावा.

वैयक्तिक स्वरूपाच्या गरजांसाठी लागणारी रक्कम वैयक्तिक कर्जाच्या रकमेतून भागवता येईल.

आपल्या वैयक्तिक कर्जाची मासिक हप्त्याद्वारे फेड करण्यासाठी आपण आपल्या बँक खात्यातून दर महिन्याच्या विशिष्ठ तारखेस रक्कम कापून घेतली जाईल. यासाठी ऑटो-डेबिट इन्स्ट्रक्शन्स देऊन ठेवू शकता.

 • पगारादारांसाठी परतफेडीची मुदत 84 महिने
 • इतरांसाठी परतफेडीची मुदत 60 महिने

होय, तुम्ही बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या "MahaMobile APP" द्वारे वैयक्तिक कर्जासाठी अर्ज करू शकता. खालील लिंक्सवरून महामोबाइल अॅप डाउनलोड करा:

वैयक्तिक कर्ज कसे अर्ज करावे

personal loan apply वैयक्तिक कर्जासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी सदरचा
कोड स्कॅन करा.

आमच्या बँकेकडून डिजिटल कर्ज सुविधा प्राप्त करण्यासाठी पुढील टप्पे फॉलो करा.

डिजिटल लोन ऑनलाईनसाठी अर्ज कशा प्रकारे करावा यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा.

डीजिटल कर्जासाठी ऑनलाईन अर्ज कसा करावा?

याच स्वरुपाच्या योजना

personal loan for salaried customer

महा बँक पर्सनल लोन स्कीम फॉर सॅलरीड कस्टमर्स

महाबँक वैयक्तिक कर्ज योजना ही वैयक्तिक खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी आवश्यक आहे.

अधिक जाणून घ्या
personal loan for Professionals

महा बँक पर्सनल लोन स्कीम फॉर प्रोफेशनल्स

वैयक्तिक खर्च - वैद्यकीय, तीर्थयात्रा घरगुती गरजा इत्यादी.

अधिक जाणून घ्या
Personal Loan for Business Class

महा बँक पर्सनल लोन स्कीम फॉर बिजनेस क्लास

वैयक्तिक खर्चाची पूर्तता करण्याच्या आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी

अधिक जाणून घ्या
personal loan for BPCL employees

बी.पी.सी.एल. कर्मचाऱ्यांसाठी वैयक्तिक कर्ज

वैयक्तिक खर्चाच्या रकमेची पूर्तता करण्यासाठी

अधिक जाणून घ्या