Azadi ka Amrit Mahatsav

सौर गृह प्रकाश योजना वित्तपुरवठा

सौर गृह प्रकाश योजना वित्तपुरवठा

सुविधेचा प्रकार

मुदत कर्ज (टीएल)

हेतू

ॲग्रो प्रोसेसिंग युनिट्समध्ये वापरण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सुट्या भागांची, नवीन सोलर लाइटिंग सिस्टमची खरेदी.

पात्रता

 • लहान व अल्पभूधारक शेतकरी
 • भागीदार शेतकरी/भाडेकरू शेतकरी
 • कृषी-उद्योजक

घटक

 • सोलर पीव्ही पॅनेल
 • फोटोॲक्टीव्ह् ॲरेसह पुढीलपैकी एक पंप सेट
 • सरप्रेम माऊंडेट सेंट्रीफ्युगल पंप सेट
 • सबमसोबत पंप सेट
 • फ्लोटिंग पंप सेट
 • एमएनआर मान्यताप्राप्त अन्य कोणताही पंप सेट

रक्कम

८०-८५% च्या प्रकल्प खर्च सुटे खर्च समावेश

मार्जीन

रू. १.६० लाख - नाही

रू. १.६० लाखांहून अधिक - उपकरणाच्या किंमतीसह १५-२०%

व्याज दर

रु. १०.०० लाखांपर्यंत          : १ वर्ष एमसीएलआर + बीएसएस @ ०.५०% + २.००%
रु. १०.०० लाखांपेक्षा अधिक : १ वर्ष एमसीएलआर + बीएसएस @ ०.५०% + ३.००%

सुरक्षा 

रू. १.६० लाख - च्या नजरगहाण उपकरणे आणि उपसाधने

रू. १.६० लाखापेक्षा जास्त - च्या नजर गहाण उपकरणे आणि ॲक्ससरीज जमीन आणि थर्ड पार्टी हमी/गहाण.

परतफेड         

किमान ३-५ वर्षे

आवश्यक कागदपत्रे

अर्जदार :-

 • कर्ज अर्ज
 • सर्व ७/१२, ८ ए, ६ डी अर्क, अर्जदाराच्या सीमा
 • पीएसीएससह आसपासच्या वित्तीय संस्थांकडून अर्जदाराचे कोणतेही थकीत नसल्याचे प्रमाणपत्र
 • कर्जासाठी बँकेच्या पॅनेलवरील वकिलांकडून कायदेशीर शोध १.६० लाख रू. जमीन गहाणतारण
 • कोटेशन/अंदाजांची प्रत
 

जामीनदार रू. १.६० लाख पेक्षा जास्त कर्जासाठी

गॅरेंटर फॉर्म

 • सर्व ७/१२,८ अ आणि पीएसीएस गँरटर्सचे थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र.
अर्ज करा