Beti Bachao Beti Padhao
bank of maharashtra savings account

बचत खाते

आपणास नवे बँक खाते सुरू करायचे असल्यास आपण बचत खात्यापासून सुरुवात करू शकता, याचे कारण बचत करीत असता जी रक्कम आपले उद्दिष्ट काय आहे यावरुन वेगवेगळी असते, त्याचवेळी आपल्या खात्यातील रक्कम वाढत जावी अशी आपली अपेक्षा असते. बचत खाते ऑनलाईन सुरू करण्यासाठी, ऑनलाईन अर्ज करणे अत्यंत सोपे आहे. आणि त्यासाठी लागणारा वेळ अगदी थोडा आहे.


  V-CIP सह SB खाते उघडा V-CIP बद्दल   व्याजाचा दर 

बचत खात्याची वैशिष्ट्ये आणि लाभ

 • best savings account
  टेले बँकिंग
 • best savings account
  एसएमएस बँकिंग
 • why have a savings account
  मोबाईल बँकिंग
 • savings account
  इंटरनेट बँकिंग
 • high interest savings account
  क्रेडिट कार्ड
 • why have a savings account
  डिपॉझिट इन्शुअरन्स
 • online saving account opening, online fund transfer
  फंड ट्रान्स्फर
 • online saving account opening, online bill payment
  बिल पेमेंट
 • खातेधारकास/खातेधारकांना त्यांच्या खात्यातून अन्य खात्यांमध्ये/खात्यांमध्ये रक्कम हस्तांतरित करणे, विजेच्या बिलांची पूर्तता, विम्याचा हप्ता, टेलिफोन बिले, कर, कर्जाचा हप्ता इत्यादीसाठी बँकेला सूचना देऊन ठेवता येतील. यासाठी सेवा कराच्या दरानुसार आकार घेतला जाईल. या संदर्भातील कोष्टक बँकेच्या प्रत्येक शाखेत त्याचप्रमाणे बँकेच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.
 • टेलेबँकिंग सुविधा, एसएमएस. बँकिंग सुविधा, मोबाईल बँकिंग सुविधा आणि इंटरनेट बँकिंग सुविधा उपलब्ध आहे.
 • या खात्यावर मिळणाऱ्या व्याजावर टीडीएस लागू होत नाही.
 • महाबँक व्हिसा एटीएम/डेबिटकार्ड मोफत.
 • डिपॉझिट विमा कवच रु. 5.00 लाखांपर्यंत

बचत खात्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे

विविध प्रकारच्या बचत खात्यांसांठी पुढे नमूद करण्यात आलेली कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. संदर्भ आणि पडताळणीसाठी मूळ कागदपत्रे सादर करावी लागतात आणि बँकेच्या संदर्भासाठी कागदपत्रांच्या साक्षांकित प्रती सादर कराव्यात.

वैयक्तिक व्यक्ती

ओळखीचा पुरावा (पुढीलपैकी कोणताही एक)
 • पासपोर्ट
 • पॅनकार्ड किंवा फॉर्म नं. 60/61 (लागू असेल त्याप्रमाणे)
 • मतदार ओळखपत्र
 • वाहन चालविण्याचा परवाना.
 • नरेगाच्या वतीने जारी करण्यात आलेले आणि राज्य सरकारच्या अधिकार्याची खासगी असलेले जॉबकार्ड
 • ज्यामध्ये नाव, पत्ता, आणि आधारकार्डच्या क्रमांकाचा उल्लेख आहे असे युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया (यूआयडीएआय) यांनी जारी केलेले पत्र.
 • ओळखपत्र (बँकेचे समाधान करू शकेल असे)
 • नामवंत जनसेवक किंवा सार्वजनिक कर्मचारी यांचे ग्राहकाची ओळख आणि निवास या संदर्भात बँकेचे समाधान करू शकेल असे पत्र.

पत्त्याचा पुरावा (पुढीलपैकी कोणताही एक)
 • टेलिफोन बिल.
 • कोणत्याही प्रतिष्ठित जनसेवकाचे पत्र.
 • विजेचे बिल
 • रेशनकार्ड
 • नोकरीवर ठेवणाराचे पत्र (बँकेस समाधानकारक वाटणे आवश्यक)
 • राज्य सरकार किंवा तत्सम प्राधीकरण यांच्याकडे रीतसर नोंदविण्यात आलेले आणि ज्यामध्ये पत्त्याचा उल्लेख आहे असे भाडेकरार पत्र

वरीलप्रमाणे ओळखीचा पुरावा आणि पत्ता याचा उल्लेख एकाच कागदपत्रात असेल, तर त्यासाठी स्वतंत्र कागदपत्र आवश्यक नाही. .

खालीलप्रमाणे अतिरिक्त कागदपत्रे आवश्यक असतील


बालकांचे खाते

 • न्यायालयाने पालक नियुक्त केला असेल, तर त्यासंदर्भात न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत.
 • पालक जर अशिक्षित असेल, तर सक्षम प्राधिकरणाकडून बालकाच्या जन्मतारखेचा दाखला.

न्यास आणि फाऊंडेशन्स

 • नोंदणीचे प्रमाणपत्र
 • त्यांच्या वतीने काम करण्यासाठी आवश्यक असलेली पॉवर ऑफ ॲटार्नी.
 • विश्वस्त, सेटलर्स, लाभधारक किंवा अन्य जे पॉवर ऑफ ॲटार्नी धारण करतात, ते संस्थापक / व्यवस्थापक / संचालक यांच्या ओळखीचे पुरावे आणि त्यांचे पत्ते.
 • फाऊंडेशन / असोसिएशन यांच्या व्यवस्थापनाचे ठराव.
 • टेलिफोन बिल

वरील तपशिलाव्यतिरिक्त खाते उघडण्याचा फॉर्म, ग्राहकांच्या माहितीचा फॉर्म इत्यादी ज्यामध्ये संपूर्ण माहिती इ. पूर्णपणे भरलेली आणि आवश्यक त्या ठिकाणी अधिकार पत्र जोडणे आवश्यक आहे.

ओळखीचा पुरावा आणि प्रोपरायटर / पार्टनर्स / डायरेक्टर्स / ट्रस्टीज / प्राधिकृत अधिकारी इ. यांचे पत्ते केवायसी नियमानुसार सादर करणे आवश्यक आहे.

बचत खाते व्याजाचा दर

saving account interest rate,savings account interest rate

बचत खाते व्याजाचा दर

बँक खात्यामध्ये रोज जमा असलेल्या शिल्लक रकमेवर (दैनंदिन शिल्लक) तिमाही पद्धतीने वर्षाच्या शेवटी व्याज जमा करील.

सध्याचे व्याजदर माहिती करून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा

सेव्हिंग अकॉऊंट इंटरेस्ट कॅल्क्युलेटर

savings account interest rate calculator

 

बचत खात्यावरील व्याजाचा हिशोब दैनंदिन तत्त्वावर केला जाईल. जर वर्षभर आपल्या खात्यात आपण अधिक रक्कम जमा ठेवली, तर वर्षाच्या शेवटी अधिक व्याज मिळेल.

बचत खात्यावरील व्याजाचा हिशोब कसा करायचा?

बचत खात्यावरील व्याजाचा हिशोब करताना महिन्याच्या शेवटच्या तारखेला असलेल्या सरासरी रकमेला व्याजाच्या दराने गुणायचे.

मासिक आधारावर व्याज = रोजची शिल्लक (दिवसांची संख्या) व्याज (वर्षातील एकूण दिवस)

जर बचत केलेली रक्कम रुपये 5 लाख असेल आणि बचत खात्यावर व्याजाचा दर 2.75% प्रतिवर्षी असेल, तर हिशोब पुढीलप्रमाणे येईल.

5 लाख * 30 * (2.75/100) /365 = 1,130 दरमहा व्याज.

 

savings account eligibility

बचत खात्यासाठी पात्रता

कोणी वैयक्तिक व्यक्ती स्वत: किंवा कोणाच्याही समवेत खाते उघडू शकेल.

अज्ञान बालकांचे बचत खाते एकत्रित पालक/कायदेशीर पालक यांच्यासह उघडता येईल.

अर्जदाराने खाते उघडण्याच्या फॉर्ममध्ये (वैयक्तिक व्यक्तींसाठी सीआयएफ) ओळखीचा पुरावा आणि निवासी पत्त्याचा पुरावा देणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर दोन फोटो आणि पॅन नंबर / फॉर्म नंबर 60/61 इ. खाते उघडताना द्यावे.

जर ग्राहकाला ओळखीचा आणि पत्त्याचा पुरावा देता येणे शक्य नसेल, तर बँकेचे समाधान करील अशा पद्धतीने विद्यमान खातेधारकाच्या शिफारशीने मात्र केवायसी प्रक्रियेच्या आधीन आणि बँकेत गेले सहा महिने ज्यांचे खाते व्यवस्थित सुरू आहे अशांच्या ओळखीने खाते उघडता येईल.

savings account,best savings account

नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यू)

बचत खाते हे पैसे जमा करण्याचे असे साधन आहे का जे मूलभूत सुरक्षा, व्याजाचा दर आणि कोणत्याही क्षणी रकमेची उपलब्धता प्रदान करते. बचत खाती तातडीच्या गरजांसाठी पैसे जमा करण्यासाठी किंवा पुढील काळात आपणास दैनंदिन खर्चासाठी आवश्यक असलेली रक्कम उपलब्ध व्हावी याकरिता आहे.

मी एकत्रित खाते उघडू शकेन का? एकत्रित खाते उघडण्यासाठी कोण पात्र आहे.

कोणी व्यक्ती वैयक्तिक किंवा एकत्रित खाते उघडू शकते. एकत्रित खाते (जॉईट अकौंट) म्हणजे जे दोन किंवा अधिक व्यक्ती चालवू शकतात.

अज्ञान मुलांचे एकत्रित बचत खाते नैसर्गिक पालक/कायदेशी पालक यांच्यासमवेत सुरू करता येते.

आपण बँक ऑफ महाराष्ट्राकडे पुढे नमूद केलेल्या कोणत्याही पद्धतीने संपर्क साधू शकता.

 • बचत खात्यासाठी Apply वर क्लिक करून आपण संपर्क साधू शकता.
 • आमच्या आपल्या जवळपास असलेल्या कोणत्याही शाखेत जाऊन भेटा.
 • बँकेचे प्रतिनिधी/ग्राहक सेवा केंद्र येथे संपर्क साधा.

या लिंकवर क्लिक करा Document Required

 • माझ्या खात्यावर वारस नोंद करणे ही हुषारीची बाब आहे. खातेधारकाचा अचानक आणि अनपेक्षित मृत्यू झाल्यास खात्यामध्ये शिल्लक असलेली रक्कम बिना कटकट आरि फारशी लिखापढी न करता वारसाच्या खात्यात जमा होईल.
 • खात्यात नॉमिनी जोडणे उचित आहे, परंतु अनिवार्य नाही.

बचत खात्यात मासिक सरासरी किमान रक्कम असणे आवश्यक आहे. जर खात्यामध्ये मासिक सरासरी रक्कम नसेल तर लागू होणारा सेवा आकार दरमहा घेतला जाईल.

लागू होणाऱ्या सेवा आकाराची माहिती घेण्यासाठी क्लिक करा , Service Charges

आपल्या बचत खात्यावरील शिल्लक रकमेच्या व्याजाचा हिशेब दैनंदिन तत्त्वावर करण्यात येतो आणि दर तीन महिन्यांनी रक्कम खात्यात जमा होते.

दर तीन महिन्यांनी रक्कम किमान १ रु/- होते. त्याच वेळी जेव्हा ती जमा करण्यात येते.

बचत खात्यावरील व्याज

आपल्या बचत खात्यातून पुढे दिलेल्या पद्धतीनुसार रक्कम हस्तांतरित करता येईल.

 • आपल्या बचत खात्यातून अन्य कोणत्याही खात्यात, कोणत्याही वेळी, कोठेही महामोबाइल अॅपचा वापर करून रक्कम हस्तांतरित करता येईल.
 • नेट बँकिंगचा वापर करून रक्कम त्वरित आणि सहजपणे हस्तांतरित करता येईल.
 • बँकेच्या यूपीआय सुविधेचा वापर करून रक्कम हस्तांतरित करता येईल.
 • आपण आमच्या बँकेच्या जवळच्या शाखेत जाऊन एनइएडी/आरटीजीएस द्वारे किंवा अन्य पद्धतीने हस्तांतरित करू शकता.
 • कोणासही बँकेचे प्रतिनिधी/ग्राहक सेवा पॉईंट यांचा वापर करून रक्कम हस्तांतरित करता येईल.

मोबाईल बँकिंग : कोणासही विनाकटकट, ‘‘महा मोबाईल ॲप प्लेस्टोअर/ॲपस्टोअर मधून आपल्या ओळखपत्राचा वापर करून मोबाईल बँकिंगसाठी आमच्या बँकेकडे नोंदणी करू शकता.

इंटरनेट बँकिंग : आपले खाते जिथे आहे तेथे आपण इंटरनेट बँकिंगसाठी अर्ज करू शकता. इंटरनेट बँकिंगवर यशस्वीपणे नोंदणी केल्यानंतर, त्वरित यूजर आयडी आणि पासवर्ड पाठविण्यात येईल. वापरकर्त्यास इंटरनेट बँकिंगवर लॉगिंग करून ‘महासिक्युअर’ ॲप डाऊनलोट करता येईल.

होय. यशस्वीपणे आपले खाते उघडण्यात आल्यानंतर आपणास समक्ष किंवा आपल्या पत्रव्यवहाराच्या पत्त्यावर रुपे/रुपे प्लॅटिनम/व्हिसा एटीएम कम डेबिट कार्ड मिळेल.

नही. आपल्या बचत खात्यामधून रक्कम काढताना कोणताही आकार लागू होत नाही.

प्रत्येक बचत खात्यावर विनंती केल्यानंतर किंवा अन्य पद्धतीने चेकबुक प्राप्त करता येते. चेकबुक आपल्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पाठविण्यात येते.

नाही. पॅनकार्ड सक्तीचे नाही. ओव्हीडी म्हणजे स्वत:चे अधिकृत कागदपत्र म्हणून पॅनकार्ड सादर कसे सूज्ञपणाचे आहे. अन्यथा कोणाकडे करणे सूज्ञपणाचे आहे. अन्यथा कोणाकडे पॅनकार्ड नसल्यास फॉर्म 60/61 अंतर्गत त्यास प्रतिज्ञापत्र सादर करता येईल.

प्रत्यक्ष बँक शाखेत न जाता आपल्या खात्यातील शिल्लक जाणून घेण्याचे विविध मार्ग मार्ग आहेत.

 • व्हॉटसॲप बँकिंग नंबर, 7066036640 द्वारा
 • आपल्या नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवरून 9222281818, वर मिस कॉल द्या .
 • ‘महामोबाईल’ ॲपवर लॉग इन करा.
 • ‘महासिक्युअर’ नेट बॅकिंग सुविधेवर लाग इन करा.
 • महाभीम यूपीआय वापरा.
 • आपल्या निकट असलेल्या ‘महाबँक एटीएमला’ भेट द्या.

होय. आपल्या नोंदणीकृत ई-मेल आयडीवर पाठवण्यात येणारे ऑनलाईन अकाऊंट स्टेटमेंट विनामूल्य आहे.

बचत खाते कॅल्क्युलेटरमध्ये बचत व्याजदराची गणना स्पष्ट करण्यासाठी आणि बचत खात्यातील व्याजाची गणना करण्यासाठी खालील सूत्र वापरले जाते:

मासिक आधारावर व्याज = दैनिक शिल्लक * (दिवसांची संख्या) * व्याज / (वर्षातील दिवस)

जर गुंतवलेली रक्कम ₹ 5 लाख असेल आणि बचत खात्यावरील व्याज दर प्रति वर्ष 2.75% असेल, तर गणना होईल:

5 लाख * 30 * (2.75/100) / 365 = ₹1,130 दरमहा व्याज

या स्वरूपाच्या योजना

Yuva Yojana

युवा योजना

मुलांना बँकिंगचा वापर करता यावा, त्याचप्रमाणे आमचे भविष्यातील ग्राहक तयार व्हावेत यासाठी.

Lok Bachat Yojana

लोक बचत योजना

तळाशी असलेल्या (अल्प उत्पन्न गट) लोकांना बँकेत खाते उघडणे सोपे जावे याकरिता.

Royal Saving account

रॉयल सेव्हिंग खाते

निवासी व्यक्ती एचयूएफस, असोसिएशन्स, ट्रस्टस्, क्लब्ज, सोसायटीज इ. पात्रता निकष पूर्ण करण्याच्या अधीन.

Purple Saving Account

पर्पल सेव्हिग खाते

निवासी व्यक्ती ज्या रिझर्व बँक ऑफ इंडिया यांचे पात्रता निकष पूर्ण करतील असे.