Beti Bachao Beti Padhao

महाबँक किसान क्रेडिट कार्ड (एमकेसीसी)

महाबँक किसान क्रेडिट कार्ड (एमकेसीसी)
सुविधाचा प्रकाररोख पत (एमकेसीसी)
उद्देशखालील घटकांसाठी खेळते भांडवल देणे
 • पिकांची लागवड करणे
 • कापणीनंतरचे खर्च करणे
 • शेतकऱ्याच्या दैनंदिन घरगुती गरजा भागविणे
 • शेतीच्या अवजारांची देखभाल करणे
 • संबद्ध शेतीविषयक उपक्रमांसाठी खेळते भांडवल
पात्रताखालील घटकांसाठी खेळते भांडवल पुरविणे
 • सर्व शेतकरी- वैयक्तिक / संयुक्त भूधारक
 • भाडेकरू शेतकरी, हिस्सेदार पिकधारक ओरल लीसेसे
 • एसएचजी यांचे/ जेएलजी यांचे शेतकरी
मर्यादापहिल्या वर्षासाठी मर्यादा - पिकाच्या वित्तपुरवठ्याचे प्रमाण डीएलटीसीद्वारे ठरविल्याप्रमाणे * कापसाच्या लागवडीखालील क्षेत्राच्या मर्यादित कापण / घरगुती / उपभोगांच्या गरजांकरिता 10% मर्यादा * शेत मालमत्तेच्या दुरुस्ती व देखभाल खर्चांच्या मर्यादेच्या 20%. दुस-या वर्षापासून पुढे प्रत्येक वर्षासाठी (दुसऱ्यारा) तिसऱ्या चौथ्या 4 था आणि पाचव्या वर्षी) अर्थसहाय्याच्या प्रमाणामध्ये वाढीव किंमत / वाढीसाठी मर्यादेच्या 10%
आहरण + कार्यक्षमतावरीलपद्धतीने नियोजन केल्याप्रमाणे प्रत्येक वर्षासाठी आहरण मर्यादा (डीपी)
मार्जिनवित्त-मान निश्चित करताना NIL (शून्य) म्हणजेच मार्जिन असे गृहीत धरले जाते
व्याज दर
 • सध्या केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे- मर्यादा रु. ३० लाखांपर्यंत @ ७% द.सा.द.शे. (फिक्स) व्याज सवलत योजनेअंतर्गत एक वर्षापर्यंत आणि
 • रु. ३.०० लाखांपेक्षा अधिक रकमेसाठी  
  • रु. ३.०० लाख ते रु. १०.०० लाख : १ वर्ष एमसीएलआर + बीएसएस @ ०.५०% + २.००%
  • रु. १०.०० लाखांपेक्षा अधिक : १ वर्ष एमसीएलआर + बीएसएस @ ०.५०% + ३.००%
सुरक्षा
 • रू. 1.60 लाखापर्यंत मर्यादा: 1) पिकांचे नजरगहाण
 • 1.60 लाखापेक्षा अधिक मर्यादा: 1) पिकांचे नजरगहाण आणि
  2)तृतीय पक्ष हमी भू-तारण
परतफेड
 • खरीप पिके- पुढील मार्च
 • रब्बी पिके - पुढील जून
 • बागायती पिके- पुढील सप्टेंबर
वैधता / नूतनीकरणवार्षिक पुनरावलोकनानुसार. केसीसी मर्यादा 5 वर्षांसाठी वैध आहे
इतर अटी अटीशासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार वेळोवेळी अधिसूचित पिकांसाठी विमा उपलब्ध आहे.
आवश्यक कागदपत्रे1..कर्जसाठी अर्ज म्हणजेच फॉर्म नं -138, एनक्लोझर- B2
 • अर्जदाराचे 7/12, 8 ए, 6 डी इ. सर्व उतारे चातु सीमा
 • पीएसीएससह आसपासच्या वित्तीय संस्थांकडून अर्जदाराचे ना देय प्रमाणपत्र
 • 1.60  लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेसाठी, जिथे जमीन गहाण ठेवली जातेअशा कर्जांसाठी बँकेच्या पॅनेलवर असेलल्या वकीलाचा कायदेशीर सल्ल
2. हमीप एफ -178
 • पीएसीएस सह आसपासच्या कोणत्याही आर्थिक संस्थाकडून न देयता प्रमाणपत्र
परत कॉल मिळवा ऑनलाइन अर्ज करा