Azadi ka Amrit Mahatsav

गौण कर्जासाठी पत हमी योजना (CGSSD)

एस.एन

पॅरामीटर

मार्गदर्शक तत्त्वे

1

नाव

 • या योजनेला 'डिस्ट्रेस्ड अॅसेट्स फंड - सबऑर्डिनेट डेट फॉर स्ट्रेस्ड एमएसएमईज' असे नाव देण्यात आले आहे.
 • या योजनेंतर्गत जे कर्ज दिले जाईल त्या कर्ज प्रकाराचे नाव 'गौण कर्जासाठी पत हमी योजना’ असे आहे. (CGSSD)'
2

उद्देश

 • सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम यांना पुनर्रचना दरम्यान उप-कर्जासाठी हमी प्रदान करणे.
 • 90% हमी स्कीम/ट्रस्ट (CGTMSE) कडून आणि उर्वरित 10% संबंधित प्रवर्तकांकडून येईल.
 • पतपुरवठा करणार्‍या संस्थांच्या पुस्तकांवर आरबीआय मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पुनर्रचना करण्यास पात्र असलेल्या आर्थिक अडचणीतील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम उदा. एसएमए-2 आणि एनपीए, यांच्या प्रवर्तकांना कर्ज सुविधा उपलब्ध करून देणे.  प्रवर्तक त्यांच्या सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमामध्ये भागीदारी सदृश किंवा उप-कर्ज म्हणून पतपुरवठा करतील.
3

योजनेअंतर्गत सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम म्हणून मान्य असलेल्या संस्थांचा प्रकार.

व्यक्ति/प्रोप्रायटर, एलएलपी, भागीदारी, प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी किंवा नोंदणीकृत कंपनी यासारखे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम या योजनेंतर्गत समाविष्ट होण्यास पात्र आहेत.

4

सुविधेचे स्वरूप

मुदत कर्ज

5

कालावधी/ योजना वैधता

CGSSD अंतर्गत मंजूर केलेल्या उप-कर्जासाठी ही योजना हमी मिळण्याच्या तारखेपासून जास्तीत जास्त 10 वर्षांच्या कालावधीसाठी किंवा 31 मार्च 2023 यापैकी जे आधी असेल ते किंवा 20,000 कोटी रुपयांची हमी रक्कम मंजूर होईपर्यंत लागू होईल.

6

कर्जदाराचे पात्रता निकष

 1. सर्व सूक्ष्म, लघु व मध्यम कर्जदार/संस्था ज्या आर्थिक अडचणीत उदा. एसएमए2 आणि एनपीए आहेत आशांची खाती जे पुनर्रचनेसाठी पात्र आहेत (आरबीआय मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार) आणि बँकेच्या मूल्यांकनानुसार व्यावसायिकदृष्ट्या व्यवहार्य आहेत.
 2. ज्यांची खाती 01.01.2016 या तारखे रोजी सुस्थितीत आहेत तसेच 2018-19 आणि 2019-20 या आर्थिक वर्षात सुस्थितीत किंवा एनपीए खाती म्हणून नियमितपणे कार्यरत आहेत अशा सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांसाठी हे लागू आहे.
 3. 30.04.2020 रोजी आर्थिक अडचणीतील एसएमए-2 आणि एनपीए खाती म्हणून वर्गीकृत असलेल्या सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांसाठी ही योजना लागू असेल.
 4. फसवणूक करणार्‍या /विलफुल डिफॉल्टर असणार्‍या खात्यांचा प्रस्तावित योजनेअंतर्गत विचार केला जाणार नाही.
 5. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांच्या प्रवर्तकांना वैयक्तिक कर्ज दिले जाईल. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम हे प्रोप्रायटरशिप, भागीदारी, प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी किंवा नोंदणीकृत कंपनी इत्यादी असू शकते.
 6. 31.03.2018 नंतर उघडलेली खाती सध्या या योजनेअंतर्गत पात्र नाहीत. जर एखाद्या कर्जदाराची विद्यमान कर्ज एकापेक्षा अधिक पतपुरवठा संस्थेकडून घेतले असेल, तर CGSSD योजने अंतर्गत फक्त एका संस्थेकडून लाभ मिळू शकतो. अशा कर्जदाराकडून त्याच्या इतर संस्थांमधील कर्ज व्यवस्थेबद्दल आणि या योजनेंतर्गत इतर संस्थांमधून निधीचा लाभ न घेतल्याची घोषणापत्र शाखेद्वारे प्राप्त करावी लागेल.
7

वित्त परिमाण

 • या योजनेंतर्गत, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांच्या प्रवर्तकांना शेवटच्या लेखापरीक्षित ताळेबंदानुसार त्याच्या/तिच्या समभागाच्या 50% (इक्विटी अधिक कर्ज) किंवा रु. 75 लाख यापैकी जे कमी असेल एवढा वित्त पुरवठा केला जाईल.
 • ज्या संस्थांना त्यांच्या ताळेबंदांचे ऑडिट करणे बंधनकारक नाही त्यांच्यासाठी, प्रवर्तकाच्या इक्विटी/कर्ज योगदानाची गणना करण्यासाठी बँक सीएचे प्रमाणपत्र किंवा नवीनतम आयकर  परतावा मिळवू शकते.
 • हे वैयक्तिक कर्ज लाभार्थीच्या मूळ कर्जापेक्षा जास्त नसावे.
 • पुढे, आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या उपलब्ध ऑडिट केलेल्या ताळेबंदाच्या आधारे इक्विटीची गणना केली जाईल.
8

व्याज दर ( RoI )

प्रस्तावित सुविधेसाठी लागू आरओआय युनिटद्वारे उपभोगलेल्या विद्यमान सुविधांशी सुसंगत असेल. ( CGSSD साठी RoI RLLR आधारित असावा)

टीप:

 • बहुविध सुविधांच्या बाबतीत, CGSSD साठी व्याजाचा दर सर्व विद्यमान कर्जांसाठी आरओआयमध्ये सर्वोच्च दर असेल .
 • या योजनेंतर्गत मंजूरीनुसार व्याजदरापर्यंत पोहोचण्यासाठी RLLR शी लिंक नसलेल्या विद्यमान क्रेडिट सुविधांसाठी व्याजदराचा प्रसार त्यानुसार समायोजित केला जावा.
9

या योजनेंतर्गत क्रेडिट सुविधा कालावधी

 1. हमी मिळण्याच्या तारखेपासून जास्तीत जास्त कालावधी 10 वर्षे किंवा 31 मार्च 2023, यापैकी जे आधी असेल ते असेल.
 2. मुद्दलाच्या देयकावर 7 वर्षांची (जास्तीत जास्त) स्थगिती असू शकते. 7 व्या वर्षापर्यंत फक्त व्याज दिले जाईल.
 3. सुविधेवरील व्याज नियमितपणे (जसे आणि लागू केले जाते तेव्हा) दिले जाणे आवश्यक आहे आणि मुद्दल स्थगिती पूर्ण झाल्यानंतर सुविधेसाठी मंजूर कालावधीत परतफेड केली जाईल.
 4. कर्जदाराला कोणतेही अतिरिक्त शुल्क/दंड न आकारता कर्जाची पूर्व-पेमेंट करण्याची परवानगी आहे.
10

अधिस्थगन

मुद्दलाच्या देयकावर 7 वर्षांची (जास्तीत जास्त) स्थगिती असू शकते. तथापि, लागू केल्यावर व्याज दिले जाईल.

11

परतफेड

 1. व्याज- जसे आणि जेव्हा वितरणानंतर लागू केले जाते.
 2. मुद्दल - अधिस्थगन कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर, मुद्दलाची पूर्ण परतफेड कर्जाच्या कालावधीत (मंजुरीनुसार) प्रिन्सिपल इक्वली डिस्ट्रिब्युटेड (PED) स्वरूपात केली जाईल.
12

समास

होय. (प्रवर्तकांनी उप-कर्ज रकमेच्या 10% रोख संपार्श्विक म्हणून आणणे आवश्यक आहे.)

13

सुरक्षा

अशा प्रकारे मंजूर केलेल्या उप-कर्ज सुविधेमध्ये उप-कर्ज सुविधेच्या संपूर्ण कालावधीसाठी विद्यमान सुविधांअंतर्गत वित्तपुरवठा केलेल्या मालमत्तेचा 2 रा शुल्क असेल.

14

कर्जाची रक्कम गॅरंटी कव्हरेज अंतर्गत पात्र आहे

 1. या योजनेंतर्गत विस्तारित क्रेडिट सुविधांसाठी पात्र कर्जदाराला हमी कव्हरेज प्रदान केले जाईल. या व्यवस्थेअंतर्गत, MSME युनिटच्या प्रवर्तकांना त्याच्या/तिच्या समभागाच्या 50% (इक्विटी अधिक कर्ज) किंवा रु . 75 लाख यापैकी जे कमी असेल तेवढे क्रेडिट दिले जाईल.
 2. योजनेचा एक भाग म्हणून दिलेली आर्थिक मदत स्वतंत्र कर्ज खाते म्हणून चालवली जावी आणि प्रवर्तकाने उप-कर्ज/कर्जाची रक्कम प्रवर्तकाचे योगदान म्हणून इक्विटीच्या स्वरूपात (उप-कर्ज किंवा अर्ध इक्विटीसह) एमएसएमईमध्ये टाकणे आवश्यक आहे. अस्तित्व
 3. या योजनेंतर्गत मंजूर केलेली कोणतीही हमी ट्रस्टने मंजूर केलेल्या विद्यमान कर्ज / हमीपेक्षा जास्त असेल (रु. 200 लाख पात्र मर्यादेपेक्षा जास्त).
 4. जर एखाद्या कर्जदाराची विद्यमान मर्यादा एकापेक्षा जास्त सावकारांसह असेल, तर CGSSD फक्त एका सावकाराद्वारे कर्जदाराला मिळू शकतो. कर्जदाराकडून त्याच्या इतर बँकिंग व्यवस्थेबाबतची घोषणा आणि त्याने मंजूर प्राधिकरणाकडून मिळणाऱ्या इतर कर्जदारांकडून योजनेअंतर्गत निधीचा लाभ घेतला नाही.
 5. पुनर्रचनेनंतर, या खात्यांचे एनपीए वर्गीकरण सध्याच्या IRAC निकषांनुसार केले जाईल.
 6. हे सुनिश्चित केले जाईल की प्रवर्तकाला जारी केलेले उप- कर्ज /क्रेडिट MSME युनिटमध्ये इक्विटी/अर्ध इक्विटी/उप-कर्ज म्हणून परत आणले जाईल.
15

हमी फी

 1. थकबाकीच्या आधारावर हमी रकमेवर प्रतिवर्ष 1.50%.
 2. हमी शुल्क कर्जदारांकडून भरले जाईल.
 3. पहिल्या दाव्याचा निपटारा होईपर्यंत एनपीए प्रकरणे/दावा दाखल केलेल्या प्रकरणांसाठी गॅरंटी फी देय आहे.
 4. कर्ज देणाऱ्या संस्थेने एकदा ट्रस्टला दिलेली हमी सेवा शुल्क परत न करण्यायोग्य आहे.
16

गॅरंटी कव्हरेजची व्याप्ती

 1. 90% हमी कव्हरेज CGTMSE कडून आणि उर्वरित 10% संबंधित प्रवर्तकांकडून योजनेअंतर्गत बँकेने दिलेल्या क्रेडिटवर मिळेल.
 2. हमी हमी सुरू होण्याच्या तारखेपासून सुरू होईल आणि वार्षिक आधारावर हमी शुल्क भरण्याच्या अधीन असलेल्या सुविधेच्या मान्य कालावधीपर्यंत चालेल.
 3. हमी कव्हर अनकॅप्ड, बिनशर्त आणि अपरिवर्तनीय क्रेडिट हमी असेल.
17

विमा

शून्य

18

प्रक्रिया शुल्क

विद्यमान मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार

19

प्रीपेमेंट शुल्क

शून्य

20

दस्तऐवजीकरण/इतर शुल्क

विद्यमान मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार