Beti Bachao Beti Padhao

सौर उर्जेवर आधारित पंपसेटसाठी कर्ज

सौर उर्जेवर आधारित पंपसेटसाठी कर्ज

सुविधेचा प्रकार

मुदत कर्ज (टीएल)

हेतू      

सोलर वॉटर पंपिंग सिस्टीम उभी करणे.

पात्रता

  • शेतकऱ्याकडे पाण्याचा पुरेसा स्त्रोत असावा
  • विहिरीसाठी, त्या क्षेत्रास सिंचनासाठी पुरेशी पुनर्वसन क्षमता असणे आवश्यक आहे.
  • शेतकऱ्याकडे कमीतकमी १० एकर आर्थिक जमीन असावी.

संसाधन

सौर पीव्ही पॅनेल

प्रकल्पाशी सुसंगत पुढीलपैकी एक पंपसेट.

अ) सरफेस माऊंटेड सेंट्रीफ्युगल पंपसेट

ब) सममर्सिबल पंप सेट

सी) फ्लोटिंग पंप सेट

ड) एमएनआरई कडून मान्यता मिळाल्यानंतर इतर कोणत्याही प्रकारचा मोटर पंप सेट.

रक्कम

            उपकरणांच्या किंमतीच्या ७५%

मार्जीन

रू. १.६० लाखपर्यंत - नाही

रू. १.६० लाखपेक्षा जास्त - मार्जीन किमान २५% जर अनुदान उपलब्ध असेल तर ते मार्जीन म्हणून मानले जाऊ शकते.

व्याज दर        

रु. १०.०० लाखांपर्यंत          : १ वर्ष एमसीएलआर + बीएसएस @ ०.५०% + २.००%
रु. १०.०० लाखांपेक्षा अधिक : १ वर्ष एमसीएलआर + बीएसएस @ ०.५०% + ३.००%

तारण  

रू. १.६० लाखांपर्यंत - उपकरणाचे गहाणतारण.

रु. १.६० लाखांहून अधिक उपकरणे आणि जमिनीचे थर्ड पार्टी जामीन/तारण.

परतफेड

            किमान ५-७ वर्षे

कागदपत्रे        

. कर्जाचा अर्ज म्हणजे फॉर्म क्रमांक - १३८ आणि परिशिष्ट - बी

  • सर्व ७/१२,८ ए, ६ डी दाखले, अर्जदाराच्या जमिनीच्या चतु:सीमा
  • पीएसीएससह आसपासच्या वित्तीय संस्थांकडून अर्जदाराचे कोणतेही
  • थकीत प्रमाणपत्र नाही.
  • जिथे जमीन गहाण ठेवणे आहे तिथे १.६० लाख रूपयांवरील कर्जासाठी
  • बँकेच्या पॅनलवरील वकिलांकडून शोध अहवाल.
  • कोटेशन/अंदाजांची प्रत
 

. हमी फॉर्म एफ- १३८

  • सर्व ७/१२,८ अ आणि पीएसीएस गॅरंटर्सचे थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र.
अर्ज करा