Azadi ka Amrit Mahatsav

देशांतर्गत मुदत ठेवी / एनआरओ मुदत ठेवी

देशांतर्गत मुदत ठेवी / एनआरओ मुदत ठेवींवर व्याज दर ( 17 एप्रिल 2023 पासून प्रभावी प्रतिवर्ष व्याज दर )

कालावधी

रु. पेक्षा कमी 2 कोटी

रु.२ कोटी ते रु. 10 कोटी

रु.10 कोटी च्या वर

7-30 दिवस

2.75

2.75

2.65

31-45 दिवस

3.00

3.00

2.90

46-90 दिवस

3.50

3.50

3.40

91-119 दिवस

4.50

4.50

4.40

120-180 दिवस

4.75

4.75

4.65

181 - 270 दिवस

5.35

5.35

4.65

271 - 364 दिवस*

5.60

5.60

4.90

365 दिवस/ एक वर्ष

6.35

6.35

5.90

1 वर्षाहून अधिक ते 2 वर्षे^

6.00

6.00

6.00

२ वर्षाहून अधिक ते ३ वर्षे

6.00

6.00

--

३ वर्षाहून अधिक ते ५ वर्षे

5.75

5.75

--

5 वर्षांपेक्षा जास्त

5.75

5.75

--

विशेष योजना *

200 दिवस

7.00

7.00

--

400​ दिवस

6.75

6.75

--

*** बँक मुदत ठेव योजना, 2006 (5 वर्षे कर बचत योजना) रु. 1.5 लाख फक

*वर नमूद केलेल्या विशेष योजनांसाठी ऑटो रोलओव्हर सुविधा उपलब्ध होणार नाही

#बँक मुदत ठेवी योजना, 2006 (5 वर्षांची कर बचत योजना) रु. पर्यंत लागू आहे. फक्त 1.5 लाख

 • सुधारित दर नवीन ठेवी आणि विद्यमान ठेवींचे नूतनीकरण या दोन्हींसाठी लागू आहेत.
 • निवासी भारतीय ज्येष्ठ नागरीकांना 9 5 दिवस आणि त्यापेक्षा जास्त रकमेच्या सर्व परिपक्वता स्लॅबसाठी 0.50% दराने अतिरिक्त दर देऊ करण्यात येईल. रु 1 कोटी फक्त अतिरिक्त व्याज कोणत्याही प्रकारच्या अनिवासी ठेवींवर लागू नाही.
 • बँक-कर्मचारी सदस्य किंवा निवृत्त सदस्य किंवा मृत सदस्याची पत्नी/जोडीदार किंवा मृत निवृत्त सदस्याची पत्नी/जोडीदार यांना 1.00% ज्यादा/वाढीव व्याजदर केवळ रु 1 कोटीपर्यंत प्रदान केला जाईल.
 • परिपूर्णतेच्या आधी ठेवीचे निकास केल्याप्रकरणी, बँकेकडे प्रत्यक्ष ज्या मुदतीकरिता ठेव जमा केली होती त्यानुसार व्याज दर लागू असेल.मुदतीपूर्वी ठेव काढून घेतल्यास, ज्या कालावधीसाठी बँकेकडे जमा ठेवली आहे त्या कालावधीच्या लागू दराने व्याज दिले जाईल.
 • परिपूर्णतेच्या आधी मुदत ठेवीचे निकास केल्याप्रकरणी, 1 वर्षाच्या परिपूर्णतेच्या ठेवीसाठी (खाते उघडण्याच्या वेळेनुसार) लागू असणा-या व्याजदरावर दंड नाही.मुदतपूर्व मुदतठेव मागे घेण्याकरता, 1 वर्षाच्या मुदतपूर्तीपर्यंतच्या ठेवीकरूता (खाते उघडतानाच्या भाड्याची रक्कम) लागू व्याजदरांवर दंड आकारला जाणार नाही. मुदतपूर्व कालावधीसाठी मुदतपूर्व कालावधीच्या मुदत ठेवींवर 1 वर्षाहून अधिक व्याजदर लागू दरापेक्षा 1% कमी असेल.
 • जास्तीतजास्त 10 वर्षांच्या कालावधीसाठी ठेवी स्वीकारल्या जातील
 • रु. 5.00 कोटी पेक्षा जास्त मुदत ठेव स्वीकारण्यापूर्वी शाखेने परवानगी घ्यावी.
 • पुन्हा आवर्ती मुदत ठेवींवर दिलेले व्याजदर मुदत ठेवींवर लागू होणाऱ्या व्याजदरांसारखेच असतील.
 • मुदतीच्या ठेवींच्या मुदतपूर्व काढण्यावर दंडात्मक व्याज प्रचलित ठेव धोरणानुसार असेल.
 • एक वर्षाच्या किमान कालावधीसाठी NRE ठेवी स्वीकारल्या जातील. NRE ठेवींच्या बाबतीत किमान एक वर्षाच्या कालावधीपूर्वी ठेव मुदतपूर्व बंद केल्यास कोणतेही व्याज देय नाही. NRE मुदत ठेवींचे एक वर्षानंतर मुदतपूर्व पेमेंट केल्यास लागू व्याजदरावर 1% दंड आकारला जातो.
 • वेळोवेळी होणा-या बदलांवर सर्व दर अवलंबून आहेत.