Azadi ka Amrit Mahatsav

संपार्श्विक मोफत कॅश क्रेडिट सुविधा

  • भांडवली उद्देशासाठी नगदी ऋण सुविधा; कमाल रु .5.00 कोटी
  • सुरक्षा: सीजीटीएमएसइ च्या परिभाषा प्रमाणे कर्जदाराची संपत्ती
  • कोणतेही आनुषंगिक सुरक्षा [अनिवार्य सीजीटीएमएसइ कव्हर
  • किमान 25% मार्जिन