Beti Bachao Beti Padhao
current-account

चालू खाते

खाली नमूद केल्याप्रमाणे तिमाही सरासरीवर खात्यात किमान शिल्लक राखावी.:

  • मेट्रो / शहरी / अर्धशहरी शाखांमध्ये: 5,000 / -/
  • ग्रामीण शाखा रू. 2,000 / -
अधिक महितीसाठी
diamond-current-account

डायमंड चालू खाते

नूतनीकृत डायमंड चालु खात॓ योजना

  • खाते उघडण्यासाठी प्रारंभिक ठेव रक्कम
  • त्रैमासिक सरासरी शिल्लक
  • किमान सरासरी शिल्लक न राखल्याबद्दल शुल्क
अधिक महितीसाठी
document-for-current-account

चालू खात्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे

चालू खाते उघडणे दोन पुढीलप्रमाणे

  • सीएसटी / व्हॅट प्रमाणपत्र
  • विक्री आणि इन्कम टॅक्स रिटर्न
  • नोंदणी प्रमाणपत्र (नोंदणी आवश्‍यक असल्‍यास)
  • दुकान आणि आस्थापना कायदाया अंतर्गत महानगर प्राधिकरणाने दिलेले प्रमाणपत्र / परवाना
अधिक महितीसाठी