Azadi ka Amrit Mahatsav

महा स्वागतम योजना (योजनेची वैशिष्ट्ये)

महा स्वागतम योजनेची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये.

लक्ष्य :

सध्याचे कर्ज विकत घेण्यासह नवे एमएसएमई कर्जदार

कर्जाची रक्कम :

किमान रु. 0.25 कोटी, कमाल रु. 50 कोटी

सुविधेचे

स्वरुप :

मुदत कर्ज, कॅश क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट, बँक हमी.

व्याजाचा दर :

द.सा.द.शे. 9.15% पासून

प्रक्रिया शुल्क :

100% पर्यंत सूट

बीजी / एजली कमिशन :

50% पर्यंत सूट

दुय्यम हमी :

सीएमआर 1 आणि 2 साठी 50% आणि सीएमआर 3 आणि 4 साठी 60% परंतु एकापेक्षा अधिक सुविधा मंजूर करण्यात आल्या आणि त्यापैकी एखादी सुविधा प्राथमिक/दुय्यम हमीसह स्थावर मालमत्तेचे गहाणखत (सरफसीची पूर्तता करून) एकंदर कर्जाच्या वसुल करता येईल अशा 135% रकमेवर असेल तर अतिरिक्त तारणाचा आग्रह करण्याचे कारण नाही.

सवलत :

कर्ज खरेदी करण्याच्या संदर्भातील नियमांमध्ये असणारी सूट

अ) सध्याचे प्रमाण 1.15:1 ऐवजी 1.25:1

ब) टीओएल/टीएनडब्ल्यू 4:1 ऐवजी 4.5:1

वैधता :

31.03.2023 पर्यंत

अर्ज करा

आणखी माहितीसाठी msme_mkt@mahabank.co.in वर ई-मेल पाठवा