Azadi ka Amrit Mahatsav

महा स्वागतम योजना (योजनेची वैशिष्ट्ये)

महा स्वागतम योजनेची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये.

लक्ष्य :

सध्याचे कर्ज विकत घेण्यासह नवे एमएसएमई कर्जदार

कर्जाची रक्कम :

किमान रु. ०.२५ कोटी, कमाल रु. ५० कोटी

सुविधेचे

स्वरुप :

मुदत कर्ज, कॅश क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट, बँक हमी.

व्याजाचा दर :

द.सा.द.शे. ७.८०% पासून

प्रक्रिया शुल्क :

१००% पर्यंत सूट

बीजी/एजली कमिशन :

५०% पर्यंत सूट

दुय्यम हमी :

सीएमआर १ आणि २ साठी ५०% आणि सीएमआर ३ आणि ४ साठी ६०% परंतु एकापेक्षा अधिक सुविधा मंजूर करण्यात आल्या आणि त्यापैकी एखादी सुविधा प्राथमिक/दुय्यम हमीसह स्थावर मालमत्तेचे गहाणखत (सरफसीची पूर्तता करून) एकंदर कर्जाच्या वसुल करता येईल अशा १३५%  रकमेवर असेल तर अतिरिक्त तारणाचा आग्रह करण्याचे कारण नाही.

सवलत :

कर्ज खरेदी करण्याच्या संदर्भातील नियमांमध्ये असणारी सूट

अ) सध्याचे प्रमाण १.२५:१ ऐवजी १.१५:१

ब) टीओएल/टीएनडब्ल्यू ४:१ ऐवजी ४.५:१

वैधता :

३0.०९.२०२२ पर्यंत

अर्ज करा

आणखी माहितीसाठी msme_mkt@mahabank.co.in वर ई-मेल पाठवा