Azadi ka Amrit Mahatsav

पशुसंवर्धन

पशुसंवर्धन
सुविधाचा प्रकारटर्म लोन (एटीएल) आणि / किंवा कॅश क्रेडिट (सीसी)
उद्देश
 • दुधाळ जनावरे जसे गायी / म्हैस इ
 • धनादेश खरेदी बैल / ऊंट इ
 • पोल्ट्री: ब्रॉयलर / स्तरीय फार्म, हॅचरी, फीड मिल
 • मेंढी / शेळी: संगोपन
 • बायचे बांधकाम, उपकरण / यंत्रसामग्री खरेद
 • कार्यरत भांडवली आवश्यकत
पात्रता
 • सर्व शेतकरी- वैयक्तिक / संयुक्त भूधारक
 • भाडेकरू शेतकरी, शेअरचे पट्टेदार, ओरल लीसेस
 • एसएचजी / जेएलजी शेतकर

(ज्याचे आवश्यक कौशल्य आहे)
रक्कम
 • प्राणी: नाबार्डच्या युनिट किमतीनुसार
 • इतर: प्रकल्प खर्च / अंदाजपत्रक / किंमत कोटेशन म्हणून
मार्जिन
 • रू. 1.60 लाख पर्यंत मर्यादित - शून्य
 • रु. 1.60 लाख ते 15% ते 25% पर्यंतची मर्याद

(उद्दीष्ट आणि वित्तपुरवठा मर्यादेनुसार)
व्याज दर

रु. १०.०० लाखांपर्यंत          : १ वर्ष एमसीएलआर + बीएसएस @ ०.५०% + २.००%

रु. १०.०० लाखांपेक्षा अधिक : १ वर्ष एमसीएलआर + बीएसएस @ ०.५०% + ३.००%
सुरक्षा
 • जनावरांची स्वच्छंदी करणे / वनस्पतीची यंत्रे खरेदी करणे
 • थर्ड पार्टी गॅरंटी (दोन) / जमीन गहाण
परतफेडयोग्य ते मासिक / तिमाही / अर्ध वार्षिक हप्त्यासह 3 ते 7 वर्षांच्या आत.
इतर अटी व शर्तीखरेदी केलेले सर्व प्राणी / पक्षी आणि उपकरणे / यंत्रे विमा आवश्यक आहे.
पेपरची आवश्यकता
 1. 1.कर्ज अर्ज म्हणजेच फॉर्म नं -138 व सोबत - बी 2
  • सर्व 7/12, 8 ए, 6 डी माहिती, अर्जदाराच्या चतुः सिम
  • पीएसीएससह आसपासच्या वित्तीय संस्थांकडून अर्जदाराची कोणतीही देय रक्कम नाह
  • 1.60  लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्जासाठी जर जमीन गहाण ठेवली जात असेल तर बॅकेच्या वकीलकडून कायदेशीर शोध
  • कर्जाच्या उद्देशावर अवलंबून किमतीची किंमत / योजना अंदाज / परवानग्या इ
 2. हमीपत्र एफ-138
  • सर्व 7/12, 8 ए आणि पीएसीएस जामिनदारांचे प्रमाणपत्र देय
अर्ज करा