Azadi ka Amrit Mahatsav

ग्रामीण विकास केंद्र

हडपसर आणि भिगवण येथे 1984 साली ग्रामीण विकास केंद्रे सुरूझाली.

उद्दीष्टे

  • कृषी, फलोत्पादन आणि दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन इत्यादीसारख्या संलग्न उपक्रमांच्या क्षेत्रात प्रत्यक्षपणे संशोधन करणे.
  • नाविन्यपूर्ण शेतीतील ज्ञान अद्यायवत करण्यासाठी शेतकऱ्यांसाठी प्रदर्शने आणि शैक्षणिक भेटींची व्यवस्था करणे
  • पतधोरण माध्यमातून शाश्वत विकास साध्य करणे.
कार्यान्वित प्रकल्प
प्रशिक्षण कार्यक्रम
लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या
51
2293
लिफ्ट योजना: पुण्यातील उझनी बॅकवॉटरजवळ बँकेच्या वित्तपुरवठास पूर्ण
एकरमध्ये लागवडीखालील क्षेत्र
13
400
मुल्यांकन अभ्यास14
माळी (माळी) प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रशिक्षित युवक)45
पशु आरोग्य कॅम्प्सचे विनामूल्य आयोजन. लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या25
प्रस्तावित उपक्रम
  • शेतकरी / कर्जदारांच्या सतत शास्त्रावर प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रस्तावित मूलभूत संरचनेचा उपयोग करणे.
  • कर्जाची सल्ला सेवा प्रदान करणे.
  • दौंडकर बारामती व इंदापूर तालुक्यातील क्षारयुक्त प्रभावित भागात हळुवार शेती (ताजे पाणी कोळंबी)
  • दौंड, बारामती आणि इंदापूर तालुका क्षेत्रातील क्षारग्रस्त क्षेत्रात कोळंबी उत्पादनासारख्या (गोड्या पाण्यातील ) नावीन्यपूर्ण उपक्रमांच्या दृष्टीने निरिक्षण भेटी आयोजित करणे. पुणे जिल्ह्यातील आमच्या शाखांच्या सेवाक्षेत्रातील नो फ्रील खाती आणि साधारण बाबींकरीता कॅश क्रेडिट (जीपीसी) शेतक-यांना समाविष्ट करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलणे.