Beti Bachao Beti Padhao

लॉकर्स

सेफ डिपॉझिट लॉकर ( आमच्या शाखांमध्ये आमच्या लॉकर सुविधा मिळवा )

 

टाइप ए

1. सुरक्षा ठेव: Rs. 12000/-
2. भाड्याने:
मेट्रो / शहरी: Rs. 2000/- p.a.
ग्रामीण / एसयू: Rs. 1500/-p.a.

टाइप बी

1. सुरक्षा ठेव: Rs. 12000/-
2. भाड्याने:
मेट्रो / शहरी : Rs. 2000/-p.a.
ग्रामीण / एसयू: Rs. 1200/-p.a.

टाइप सी

1. सुरक्षा ठेव: Rs. 15000/-
2. भाड्याने:
मेट्रो / शहरी : Rs. 4000/-p.a.
ग्रामीण / एसयू: Rs. 2500/-p.a.

टाइप डी

1. सुरक्षा ठेव: Rs. 15000/-
2. भाड्याने:
मेट्रो / शहरी: Rs. 3600/-p.a.
ग्रामीण / एसयू: Rs. 2400/-p.a.

टाइप ई

1. सुरक्षा ठेव: Rs. 25000/-
2. भाड्याने:
मेट्रो / शहरी : Rs. 4000/-p.a.
ग्रामीण / एसयू: Rs. 2700/-p.a.

टाइप एफ

1. सुरक्षा ठेव: Rs. 25000/-
2. भाड्याने:
मेट्रो / शहरी: Rs. 7000/-p.a.
ग्रामीण / एसयू: Rs. 5500/-p.a.

टाइप जी

1. सुरक्षा ठेव: Rs. 25000/-
2. भाड्याने:
मेट्रो / शहरी: Rs. 7000/-p.a.
ग्रामीण / एसयू: Rs. 5500/-p.a.

टाइप एच

1. सुरक्षा ठेव: Rs. 25000/-
2. भाड्याने:
मेट्रो / शहरी : Rs. 7000/-p.a.
ग्रामीण / एसयू: Rs. 5500/-p.a.

टाइप एच1

1. सुरक्षा ठेव: Rs. 25000/-
2. भाड्याने:
मेट्रो / शहरी: Rs. 4000/-p.a.
ग्रामीण / एसयू: Rs. 2700/-p.a.

टाइप एल

1. सुरक्षा ठेव: Rs. 50000/-
2. भाड्याने:
मेट्रो / शहरी: Rs. 10000/-p.a.
ग्रामीण / एसयू: Rs. 8000/-p.a.

टाइप के

1. सुरक्षा ठेव: Rs. 50000/-
2. भाड्याने:
मेट्रो / शहरी: Rs. 10000/-p.a.
ग्रामीण / एसयू: Rs. 8000/-p.a.
 

ऑनलाइन लॉकर अर्जासाठी येथे क्लिक करा

'सुधारित लॉकर कराराचे स्वरूप' डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक कराLocker