Azadi ka Amrit Mahatsav

राज्य स्तरीय बँकर्स समिती, महाराष्ट्र येथे आपले स्वागत आहे

विशेष:तपशील
संयोजक - बँक ऑफ महाराष्ट्र
:एच.ओ. लोकमंगल 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411005
फोन : 020-25614250 / 241
ईमेल : bomfislbc@mahabank.co.in
श्री ए एस राजीव 
:व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि अध्यक्ष, एसएलबीसी, महाराष्ट्र
फोन : 020 - 25536533 फॅक्स : 020 - 25533246
ईमेल : mdceo@mahabank.co.in
श्री व्ही एन कांबळे
:सरव्यवस्थापक, कृषि, मुख्य एफआय व संयोजक एसएलबीसी, महाराष्ट्र
फोन : 020 - 25614519
ईमेल : gmfislbc@mahabank.co.in
श्री आर डी देशमुख
:उप महाव्यवस्थापक, वित्तीय समावेशन आणि सदस्य, सचिव, एसएलबीसी, महाराष्ट्र
फोन : 020 – 25614247
ईमेल : dgmfislbc@mahabank.co.in