Beti Bachao Beti Padhao

आर्थिक समावेश

आझादी का अमृत महोत्सव (AKAM) उपक्रम लंगर महिन्यात हाती घेतला जाणार आहे

आर्थिक शिक्षणासाठी राष्ट्रीय रणनीती (NSFE) 2020-2025

आर्थिक समावेशासाठी राष्ट्रीय रणनीती (NSFI) वर दृष्टिकोन पेपर  2019-2024

सप्टेंबर 2019 पर्यंत एमएसआरएलएम बँक सखी यादी

कव्हरेजसाठी बँकेच्या वारसदार असलेल्या 159 गावांची यादी

ब्रिक आणि मोर्टार शाखा उघडण्यासाठी रोड मॅप - मार्च 2017

महाराष्ट्र- विनाबांधित ग्रामीण केंद्रे (यूआरसी) ची यादी

कौशल्य विकास कार्यक्रम

आर्थिक साक्षरता प्रकल्प

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाय)

विमा योजना जाहिरात साहित्य

"अटल पेंशन योजना (एपीवाय)

"प्रधान मंत्री सुरक्षा विमा योजना (पीएमएसबीवाय)

"प्रधान मंत्री ज्योती विमा योजना (पीएमजेजेबीवाय)

पीएमजेडीवाय - महाराष्ट्र राज्य मिशन संच

पीएमजेडीवाय - जीवन संरक्षणाची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि वैशिष्ट्ये

पीएमजेडीवाय - जीवन संरक्षणाची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि वैशिष्ट्ये - स्पष्टीकरण

रूपे विमा कार्यक्रम

पीएमजेडीवाय - साधे खाते उघडण्याच्या फॉर्मचे न

पीएमजेडीवाय -निवडलेल्या 5 बी.सी. 5 निवडक जिल्ह्यांची माहिती

पीएमजेडीवाय आर्थिक साक्षरता साहित्य

"पीएमजेडीवाय मिशन दस्तऐवज

पीएमजेडीवाय टोल फ्री नंबर - 1800 102 2636

प्रधानमंत्री जन-धन योजना - वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (पीएमजेडीवाय - एफएक्यूज)

महाराष्ट्र राज्यातील गावे / प्रभाग / गावांसाठी डीएफएस कोड निर

नागरी FI– जिल्हानिहाय माहिती

5000 पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेले महाराष्ट्र राज्यातील बॅंका नसलेल्या गावांची जिल्हानिहाय यादी

एसएचजी बँक लिंक

आर्थिक साक्षरता सामग्री (संलग्नक - 517 एमबी)

आर्थिक साक्षरता केंद्र

आरएसइटीआय