Beti Bachao Beti Padhao

फोटो गॅलरी

18.10.2023 रोजी मुंबई येथे 160 वी SLBC बैठक

बँक ऑफ महाराष्ट्रने 18.10.2023 रोजी मुंबई येथे 160 वी SLBC बैठक बोलावली.
छायाचित्रात दिसत आहेत – बैठकीत श्री.मनोज सौनिक (मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन), श्री. राजेश कुमार (अतिरिक्त मुख्य सचिव, सहकार, महाराष्ट्र शासन), श्री. अनूप कुमार (अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषी), डॉ. राजगोपाल देवरा ( अतिरिक्त मुख्य सचिव, महसूल, महाराष्ट्र सरकार), श्री आशिष कुमार सिंह (अतिरिक्त मुख्य सचिव, लेखा आणि कोषागार वित्त, महाराष्ट्र सरकार), श्री सौरभ विजय (प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, महाराष्ट्र सरकार), श्री एकनाथ डवळे (प्रधान सचिव, पंचायत राज आणि ग्रामविकास, महाराष्ट्र शासन), श्री तुकाराम मुंडे (प्रधान सचिव, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र शासन), डॉ. के.एच. गोविंदा राज (प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग-2, महाराष्ट्र सरकार), श्रीमती शैला ए. (सचिव, वित्तीय सुधारणा, महाराष्ट्र सरकार), श्री. अविरल जैन (क्षेत्र संचालक, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई), श्री. ए.बी. विजयकुमार (कार्यकारी संचालक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि अध्यक्ष, एसएलबीसी, महाराष्ट्र), श्री रुचेश जयवंशी (सीईओ, एमएसआरएलएम, महाराष्ट्र सरकार), श्री अनिल कवाडे (आयुक्त, सहकार, महाराष्ट्र सरकार), श्री अजय गुल्हाने (आयुक्त, मनरेगा, महाराष्ट्र सरकार), श्री आर. डी. देशमुख (उप महाव्यवस्थापक आणि सदस्य सचिव, एसएलबीसी महाराष्ट्र) आणि श्रीमती रश्मी दराड (महाव्यवस्थापक, नाबार्ड)

28-07-2023 रोजी मुंबई येथे 159वी SLBC बैठक

बँक ऑफ महाराष्ट्रने 28.07.2023 रोजी मुंबई येथे 159 वी SLBC बैठक व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बोलावली.
छायाचित्रात दिसत आहेत – या बैठकीला श्री मनोज सौनिक (मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन), श्री राजेश कुमार (अतिरिक्त मुख्य सचिव, सहकार, महाराष्ट्र शासन), श्री सौरभ विजय (प्रधान सचिव, नियोजन विभाग), डॉ के एच गोविंदा राज ( प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग-2, महाराष्ट्र सरकार), श्रीमती शैला ए (सचिव, आर्थिक सुधारणा, महाराष्ट्र सरकार), श्री पंकज कुमार (मुख्य महाव्यवस्थापक, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई), श्री सचिन शेंडे (प्रादेशिक संचालक, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, नागपूर), श्री ए बी विजयकुमार (कार्यकारी संचालक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि अध्यक्ष, एसएलबीसी, महाराष्ट्र), श्री अनिल कवाडे (आयुक्त, सहकार, महाराष्ट्र सरकार), श्री सुनील चव्हाण (आयुक्त, कृषी, महाराष्ट्र शासन), डॉ. हेमंत वसेकर (आयुक्त, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय, महाराष्ट्र शासन), श्री दिवेश दिनकर (महाव्यवस्थापक, बँक ऑफ महाराष्ट्र), श्रीमती रश्मी दराड (महाव्यवस्थापक, नाबार्ड) आणि श्री. आर डी देशमुख (उपमहाव्यवस्थापक आणि सदस्य सचिव, SLBC, महाराष्ट्र)

17-03-2023 रोजी मुंबई येथे 158 वी SLBC बैठक

बँक ऑफ महाराष्ट्रने 17-03-2023 रोजी मुंबई येथे 158 वी SLBC बैठक बोलावली आहे.
L ते R पर्यंतच्या छायाचित्रात दिसत आहेत - श्री व्ही एन कांबळे, महाव्यवस्थापक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि निमंत्रक, SLBC, महाराष्ट्र, श्री जी एस रावत, मुख्य महाव्यवस्थापक, MRO, नाबार्ड, श्री अजय मिच्यारी, प्रादेशिक संचालक, महाराष्ट्र आणि गोवा, राखीव बँक ऑफ इंडिया, श्री ए बी विजयकुमार, कार्यकारी संचालक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि अध्यक्ष SLBC, महाराष्ट्र, डॉ. राजगोपाल देवरा, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नियोजन, महाराष्ट्र सरकार, श्री नरेंद्र पाटील, अध्यक्ष, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ मर्यादित, कु. शैला ए, सचिव, वित्तीय सुधारणा, महाराष्ट्र सरकार आणि श्री सुनील चव्हाण, आयुक्त, कृषी, महाराष्ट्र सरकार.

157 वी SLBC बैठक 14 12 2022 रोजी मुंबई येथे

बँक ऑफ महाराष्ट्रने 14.12.2022 रोजी मुंबई येथे 157 वी SLBC बैठक बोलावली आहे.
L ते R पर्यंतच्या छायाचित्रात दिसत आहेत - श्री व्ही एन कांबळे, महाव्यवस्थापक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि निमंत्रक, SLBC, महाराष्ट्र, श्री जी एस रावत, मुख्य महाव्यवस्थापक, MRO, नाबार्ड, श्री अजय मिच्यारी, प्रादेशिक संचालक, महाराष्ट्र आणि गोवा, राखीव बँक ऑफ इंडिया, श्री ए बी विजयकुमार, कार्यकारी संचालक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि अध्यक्ष SLBC, महाराष्ट्र, श्री मनु कुमार श्रीवास्तव, मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार, श्री अनूप कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सहकार, महाराष्ट्र सरकार आणि श्री ओमप्रकाश गुप्ता, प्रधान सचिव, वित्त, महाराष्ट्र शासन.

SLBC बैठक सप्टेंबर, 22

बँक ऑफ महाराष्ट्रने 05.09.2022 रोजी औरंगाबाद येथे 156 वी SLBC बैठक बोलावली
डावीकडून उजवीकडे छायाचित्रात दिसत आहेत - डॉ. अभिजीत चौधरी, आयुक्त, औरंगाबाद महानगरपालिका, श्री व्ही एन कांबळे, महाव्यवस्थापक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि निमंत्रक, एसएलबीसी, महाराष्ट्र, श्री ए बी विजयकुमार, कार्यकारी संचालक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि अध्यक्ष एसएलबीसी , महाराष्ट्र, डॉ. भागवत कराड, माननीय वित्त राज्यमंत्री, भारत सरकार, श्री अनूप कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सहकार, महाराष्ट्र सरकार, श्री सुशील कुमार सिंह, संचालक, वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार आणि नोडल अधिकारी, SLBC, महाराष्ट्र, श्री एकनाथ डवले, प्रधान सचिव, कृषी, महाराष्ट्र सरकार आणि श्री जी एस रावत, मुख्य महाव्यवस्थापक, MRO, नाबार्ड.

SLBC Meeting may,22

बँक ऑफ महाराष्ट्रने 30.05.2022 रोजी मुंबई येथे 155वी SLBC बैठक बोलावली.
डावीकडून उजवीकडे छायाचित्रात दिसत आहेत - श्री ए एस राजीव, एमडी आणि सीईओ, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि अध्यक्ष एसएलबीसी, महाराष्ट्र, श्री बाळासाहेब पाटील, माननीय सहकार मंत्री, महाराष्ट्र, श्री अजित पवार, माननीय उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र, श्री उद्धव ठाकरे, माननीय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र, श्री दादाजी भुसे, माननीय कृषी मंत्री, महाराष्ट्र आणि श्री मनुकुमार श्रीवास्तव, मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार

SLBC Meeting march,22

बँक ऑफ महाराष्ट्रने 17.03.2022 रोजी पुणे येथे 154 वी SLBC बैठक व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बोलावली आहे.
या बैठकीला महाराष्ट्र सरकारचे मुख्य सचिव श्री मनुकुमार श्रीवास्तव, भारत सरकारच्या वित्तीय सेवा विभागाचे अतिरिक्त सचिव श्री सुचिंद्र मिश्रा, सहकार व पणन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनूप कुमार, प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा उपस्थित होते. , वित्त ,श्री एकनाथ डवले, प्रधान सचिव, कृषी, श्री अजय मिच्यारी, प्रादेशिक संचालक, महाराष्ट्र आणि गोवा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, डॉ हेमंत वसेकर, सीईओ, एमएसआरएलएम, श्री अनिल कवाडे, आयुक्त, सहकार आणि आरसीएस, श्री एसपी सिंह, आयुक्त, पशुसंवर्धन, श्रीमती सुजाता लाल, मुख्य महाव्यवस्थापक, CAS-OIC, नागपूर, भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि श्री जी.एस. रावत, मुख्य महाव्यवस्थापक, MRO, नाबार्ड

SLBC Meeting Nov,21

बँक ऑफ महाराष्ट्रने 26.11.2021 रोजी पुणे येथे 153 वी SLBC बैठक व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बोलावली आहे.
या बैठकीला शासनाचे मुख्य सचिव श्री सीताराम कुंटे उपस्थित होते. महाराष्ट्राचे श्री देबाशीष चक्रवर्ती, अपर मुख्य सचिव, नियोजन, श्री अनूप कुमार, प्रधान सचिव, सहकार, श्री एकनाथ डवले, सचिव, कृषी, श्री महेश पाठक, प्रधान सचिव, नगर विकास, डॉ. हेमंत वसेकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियान, श्री अनिल कवाडे, आयुक्त, सहकार आणि आरसीएस, श्री धीरज कुमार, आयुक्त, कृषी, श्री एस पी सिंग, आयुक्त, पशुसंवर्धन, श्री अजय मिच्यारी, प्रादेशिक संचालक, महाराष्ट्र आणि गोवा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, डॉ. पी.एस. व्यंकटेश्वरन. , OIC, नागपूर, भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि श्री जी.एस. रावत, मुख्य महाव्यवस्थापक, नाबार्ड

SLBC Meeting aug,21

बँक ऑफ महाराष्ट्रने 27.08.2021 रोजी मुंबई येथे 152 वी SLBC बैठक घेण्यात आली.
फोटोमध्ये (डावीकडून उजवीकडे) – श्री एमए काबरा, महाव्यवस्थापक, संयोजक, SLBC, महाराष्ट्र, श्री जी. एस. रावत, मुख्य महाव्यवस्थापक, नाबार्ड, श्री अजय मिच्यारी, प्रादेशिक संचालक, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, श्री ए एस राजीव, एमडी आणि सीईओ, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि अध्यक्ष, एसएलबीसी, महाराष्ट्र, डॉ भागवत कराड, माननीय वित्त राज्यमंत्री, भारत सरकार, श्री देबाशीष चक्रवर्ती, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नियोजन, महाराष्ट्र सरकार, श्री अनूप कुमार सिंह, प्रधान सचिव , सहकार, महाराष्ट्र सरकार, श्री असीम कुमार गुप्ता, प्रधान सचिव, मदत आणि पुनर्वसन, महाराष्ट्र सरकार.

SLBC Meeting Feb,20

बँक ऑफ महाराष्ट्रने 25.02.2020 रोजी मुंबई येथे 146 वी SLBC बैठक घेण्यात आली.
फोटोमध्ये (डावीकडून उजवीकडे) – श्रीमती आभा शुक्ला, प्रधान सचिव, सहकार, महाराष्ट्र सरकार, श्री देबाशीष चक्रवर्ती, अपर मुख्य सचिव, नियोजन, महाराष्ट्र सरकार, श्री अजोय मेहता, मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार, श्री हेमंत टमटा, कार्यकारी संचालक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि अध्यक्ष, SLBC, महाराष्ट्र, श्री बी के मिश्रा, प्रादेशिक संचालक, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, श्री यू डी शिरसाळकर, मुख्य महाव्यवस्थापक, नाबार्ड आणि श्री एन एस देशपांडे, निमंत्रक, एसएलबीसी, महाराष्ट्र

SLBC Meeting Nov,19

बँक ऑफ महाराष्ट्रतर्फे राज्यस्तरीय बँकर समितीची १४५ वी बैठक दिनांक २०.११.२०१९ रोजी मुंबई येथे घेण्यात आली. फोटोमध्ये (डावीकडून उजवीकडे) - श्री यू. डी. शिरसाळकर, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, पुणे, श्री अविरल जैन, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिझर्व्ह बँक, श्री बी. के. मिश्रा, प्रादेशिक संचालक, भारतीय रिझर्व्ह बँक, महाराष्ट्र, श्री हेमन्त टम्टा, कार्यकारी संचालक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बँकर समिती, महाराष्ट्र, श्री अजोय मेहता, मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, श्री देवाशिष चक्रवर्ती, अतिरिक्त मुख्य सचिव, आयोजना, महाराष्ट्र शासन, श्रीमती सुजाता सौनिक, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कौशल्य विकास, महाराष्ट्र शासन, आणि श्री राजगोपाल देवरा, प्रधान सचिव, वित्त, महाराष्ट्र शासन.

SLBC Meeting Aug,19

बँक ऑफ महाराष्ट्रतर्फे राज्यस्तरीय बँकर समितीची १४४ वी बैठक दिनांक २४.०८.२०१९ रोजी मुंबई येथे घेण्यात आली. फोटोमध्ये (डावीकडून उजवीकडे) - श्रीमती आभा शुक्ला, प्रधान सचिव, सहकार, महाराष्ट्र शासन, श्री देवाशिष चक्रवर्ती, अतिरिक्त मुख्य सचिव, आयोजना, महाराष्ट्र शासन, श्री अजोय मेहता, मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, श्री हेमन्त टम्टा, कार्यकारी संचालक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बँकर समिती, महाराष्ट्र, श्रीमती वंदिता कौल, सहसंचालक, आर्थिक सेवा विभाग, भारत सरकार, श्री मनोज सौनिक, प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन, श्रीमती इंद्राणी बॅनर्जी, प्रादेशिक संचालक, भारतीय रिझर्व्ह बँक, नागपूर, श्री. जे. के. पान्डे, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि श्री यू. डी. शिरसाळकर, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, पुणे.

SLBC Meeting May,19

बँक ऑफ महाराष्ट्रतर्फे राज्यस्तरीय बँकर समितीची १४३ वी बैठक दिनांक २९.०५.२०१९ रोजी मुंबई येथे घेण्यात आली. फोटोमध्ये (डावीकडून उजवीकडे) - श्री चंद्रकांत पाटिल, मा. महसूल व कृषी मंत्री, श्री देवेंद्र फडणवीस, मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र, श्री दीपक केसरकर, मा. राज्यमंत्री, गामीण, वित्त व आयोजना आणि श्री ए. एस. राजीव, व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बँकर समिती, महाराष्ट्र.

SLBC Meeting Feb,19

बँक ऑफ महाराष्ट्रतर्फे राज्यस्तरीय बँकर समितीची १४२ वी बैठक दिनांक २२.०२.२०१९ रोजी मुंबई येथे घेण्यात आली. फोटोमध्ये (डावीकडून उजवीकडे) - श्री असीमकुमार गुप्ता, प्रधान सचिव, कौशल्य विकास, महाराष्ट्र शासन, श्री नरेन्द्र पाटील, अध्यक्ष, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, श्रीमती आभा शुक्ला, प्रधान सचिव, सहकार, महाराष्ट्र शासन, श्री राजगोपाल देवरा, प्रधान सचिव, वित्त, महाराष्ट्र शासन, श्री देवाशिष चक्रवर्ती, अतिरिक्त मुख्य सचिव, आयोजना, महाराष्ट्र शासन, श्री हेमन्त टम्टा, कार्यकारी संचालक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बँकर समिती, महाराष्ट्र, श्री मधुकर जाधव, महाप्रबंधक, भारतीय रिझर्व्ह बँक, मुंबई, श्रीमती इंद्राणी बॅनर्जी, प्रादेशिक संचालक, भारतीय रिझर्व्ह बँक, नागपूर, श्री. सुमनेश जोशी, सहाय्यक महासंचालक, भारतीय विशेष ओळख प्राधिकरण, आणि श्री यू. आर. राव, महाप्रबंधक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि संयोजक राज्य स्तरीय बँकर समिती, महाराष्ट्र.

SLBC Meeting Nov,18

बँक ऑफ महाराष्ट्रतर्फे राज्यस्तरीय बँकर समितीची १४१ वी बैठक दिनांक २०.११.२०१८ रोजी मुंबई येथे घेण्यात आली. फोटोमध्ये (डावीकडून उजवीकडे) - श्रीमती आभा शुक्ला, प्रधान सचिव, सहकार, महाराष्ट्र शासन, श्री यू. पी. एस. मदान, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त, महाराष्ट्र शासन, श्री यू. डी. शिरसाळकर, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, पुणे, श्री डी. के. जैन, मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, डॉ. एस. राजागोपाल, प्रादेशिक संचालक, महाराष्ट्र, भारतीय रिझर्व्ह बँक, श्रीमती इंद्राणी बॅनर्जी, प्रादेशिक संचालक, नागपूर, श्री. ए. सी. राऊत, कार्यकारी संचालक, बँक ऑफ महाराष्ट्र , श्री यू. आर. राव, महाप्रबंधक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि संयोजक राज्य स्तरीय बँकर समिती, महाराष्ट्र आणि श्री आर. पी. मराठे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बँकर समिती, महाराष्ट्र.

SLBC Meeting Aug,18

बँक ऑफ महाराष्ट्रतर्फे राज्यस्तरीय बँकर समितीची १४० वी बैठक दिनांक २४.०८.२०१८ रोजी मुंबई येथे घेण्यात आली. फोटोमध्ये (डावीकडून उजवीकडे) - श्रीमती आभा शुक्ला, प्रधान सचिव, सहकार, महाराष्ट्र शासन, श्री यू. पी. एस. मदान, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त, महाराष्ट्र शासन, श्री डी. के. जैन, मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, श्री. ए. सी. राऊत, कार्यकारी संचालक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बँकर समिती, महाराष्ट्र, डॉ. एस. राजागोपाल, प्रादेशिक संचालक, महाराष्ट्र, भारतीय रिझर्व्ह बँक, श्रीमती इंद्राणी बॅनर्जी, प्रादेशिक संचालक, नागपूर, भारतीय रिझर्व्ह बँक, श्री यू. डी. शिरसाळकर, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, पुणे आणि श्री यू. आर. राव, महाप्रबंधक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि संयोजक राज्य स्तरीय बँकर समिती, महाराष्ट्र.

SLBC Meeting May,18

बँक ऑफ महाराष्ट्रतर्फे राज्यस्तरीय बँकर समितीची १३९ वी बैठक दिनांक १०.०५.२०१८ रोजी मुंबई येथे घेण्यात आली. फोटोमध्ये (डावीकडून उजवीकडे) - श्री. डी. के. जैन, मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, श्री. देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य आणि श्री. आर. पी. मराठे, व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बँकर समिती, महाराष्ट्र.

SLBC Meeting Feb,18

बँक ऑफ महाराष्ट्रतर्फे राज्यस्तरीय बँकर समितीची १३८ वी बैठक दिनांक २२.०२.२०१७ रोजी मुंबई येथे घेण्यात आली. फोटोमध्ये (डावीकडून उजवीकडे) - श्री. सुमनेश जोशी, सहाय्यक महासंचालक, भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण, श्री. आर. एन. कुलकर्णी, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, पुणे, डॉ. एस. राजागोपाल, प्रादेशिक संचालक, महाराष्ट्र, भारतीय रिझर्व्ह बँक, श्रीमती इंद्राणी बॅनर्जी, प्रादेशिक संचालक, नागपूर, भारतीय रिझर्व्ह बँक, श्री व्ही. यू. म्हस्के, महाप्रबंधक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि संयोजक राज्य स्तरीय बँकर समिती, महाराष्ट्र आणि श्री. ए. सी. राऊत, कार्यकारी संचालक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बँकर समिती, महाराष्ट्र.

SLBC Meeting Dec,17

बँक ऑफ महाराष्ट्रतर्फे राज्यस्तरीय बँकर समितीची १३७ वी बैठक दिनांक ०७.१२.२०१७ रोजी मुंबई येथे घेण्यात आली. फोटोमध्ये (डावीकडून उजवीकडे) - श्री. देवाशीष चक्रवर्ती, प्रधान सचिव, आयोजना, महाराष्ट्र शासन, श्री. बिजय कुमार, प्रधान सचिव, कृषी, महाराष्ट्र शासन, श्री. आर. एन. कुलकर्णी, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, पुणे, श्री. डी. के. जैन, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त, महाराष्ट्र शासन, श्री. ए. सी. राऊत, कार्यकारी संचालक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बँकर समिती, श्रीमती वंदिता कौल, सह सचिव, आर्थिक सेवा विभाग, भारत सरकार, डॉ. एस. राजागोपाल, प्रादेशिक संचालक, महाराष्ट्र, भारतीय रिझर्व्ह बँक, श्रीमती इंद्राणी बॅनर्जी, प्रादेशिक संचालक, नागपूर, भारतीय रिझर्व्ह बँक, आणि श्री व्ही. यू. म्हस्के, महाप्रबंधक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि संयोजक राज्य स्तरीय बँकर समिती, महाराष्ट्र.

SLBC Meeting Sep,17

बँक ऑफ महाराष्ट्रतर्फे राज्यस्तरीय बँकर समितीची १३६ वी बैठक दिनांक ०८.०९.२०१७ रोजी मुंबई येथे घेण्यात आली. फोटोमध्ये (डावीकडून उजवीकडे) - श्री. श्याम तागडे, प्रधान सचिव, अल्पसंख्यांक विकास, महाराष्ट्र शासन, डॉ. संजय चहांदे, उप महासंचालक, भारत विशिष्ट ओळख प्राधिकरण, श्री. आर. एन. कुलकर्णी, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, पुणे, श्री एस. एस. संधू, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सहकार, महाराष्ट्र शासन, श्री. डी. के. जैन, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त, महाराष्ट्र शासन, श्री. आर. पी. मराठे, व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बँकर समिती, महाराष्ट्र, श्रीमती वंदिता कौल, सह सचिव, आर्थिक सेवा विभाग, भारत सरकार, श्रीमती जे. एम. जीवानी, प्रादेशिक संचालक, नागपूर, भारतीय रिझर्व्ह बँक, डॉ. एस. राजागोपाल, प्रादेशिक संचालक, महाराष्ट्र, भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि श्री व्ही. यू. म्हस्के, महाप्रबंधक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि संयोजक राज्य स्तरीय बँकर समिती, महाराष्ट्र.

SLBC Meeting June,17

बँक ऑफ महाराष्ट्रतर्फे राज्यस्तरीय बँकर समितीची १३५ वी बैठक दिनांक ०१.०६.२०१७ रोजी मुंबई येथे घेण्यात आली. फोटोमध्ये (डावीकडून उजवीकडे) - श्री. दीपक केसरकर, राज्यमंत्री, वित्त व आयोजना, श्री पांडुरंग फुंडकर, कृषी मंत्री, श्री. देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, श्री सुभाष देशमुख, सहकार मंत्री, श्री आर. पी. मराठे, व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बँकर समिती, महाराष्ट्र आणि श्रीमती वंदिता कौल, सहसचिव, आर्थिक सेवा विभाग, भारत सरकार.

SLBC Meeting Mar,17

बँक ऑफ महाराष्ट्रतर्फे राज्यस्तरीय बँकर समितीची १३४ वी बैठक दिनांक १४.०३.२०१७ रोजी मुंबई येथे घेण्यात आली. फोटोमध्ये (डावीकडून उजवीकडे) - श्री. श्याम तागडे, प्रधान सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन, श्री. बिजय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषी, महाराष्ट्र शासन, श्री. एस. एस. संधू, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सहकार, महाराष्ट्र शासन, श्री. डी. के. जैन, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त, महाराष्ट्र शासन, श्री. आर. पी. मराठे, व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बँकर समिती, डॉ. एस. राजागोपाल, प्रादेशिक संचालक, महाराष्ट्र, भारतीय रिझर्व्ह बँक, श्रीमती जे. एम. जीवानी, प्रादेशिक संचालक, नागपूर, भारतीय रिझर्व्ह बँक, श्री. आर. एन. कुलकर्णी, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, पुणे आणि श्री एम. के. बिस्वल, महाप्रबंधक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि संयोजक राज्य स्तरीय बँकर समिती, महाराष्ट्र.

SLBC Meeting Dec,16

बैंक ऑफ महाराष्ट्रने मुंबई येथे दि. 30.12.2016 रोजी 133वी एसएलबीसी बैठक आयोजित केली. त्यातील छायाचित्रामध्ये डावीकडून उजवीकडे - श्री असीम कुमार गुप्ता - सचिव - ग्रामीण विकास - महाराष्ट्र सरकार, श्री श्याम तागड़े - प्रधान सचिव - अल्पसंख्यक विकास - महाराष्ट्र सरकार, श्री एस. एस. संधु - अतिरिक्त मुख्य सचिव - सहकारिता - महाराष्ट्र सरकार, श्री सुनील पोरवाल - अतिरिक्त मुख्य सचिव - आयोजना - महाराष्ट्र सरकार, श्री डी. के. जैन - अतिरिक्त मुख्य सचिव - वित्त आणि कृषि - महाराष्ट्र सरकार, श्री सुमीत मलिक - मुख्य सचिव - महाराष्ट्र सरकार, श्री मुरली राधाकृष्णन - क्षेत्रीय निदेशक - महाराष्ट्र - भारतीय रिज़र्व बैंक, श्रीमती जे. एम. जीवानी - क्षेत्रीय निदेशक - नागपुर - भारतीय रिज़र्व बैंक, श्री आर. एन. कुलकर्णी - मुख्य महाप्रबंधक - नाबार्ड - पुणे, श्री एम. के. बिस्वाल - महाव्यवस्थापक - बॅंक ऑफ महाराष्ट्र आणि संयोजक - एसएलबीसी - महाराष्ट्र आणि श्री आर. पी. मराठे, अध्यक्ष आणि प्रबंध निदेशक - बॅंक ऑफ महाराष्ट्र - एसएलबीसी, महाराष्ट्र.

SLBC Meeting Aug,16

बँक ऑफ महाराष्ट्रने मुंबई येथे दि. 31.08.2016 रोजी 132 व्या एसएलबीसी ची बैठक आयोजित केली होती, त्यातील छायाचित्रामध्ये डावीकडून उजवीकडे - श्री. शाम टैगडे, प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक विकास, महाराष्ट्र शासन, श्री. एस. संधू, प्रधान सचिव, सहकार, महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र सरकारचे वित्त व कृषीचे अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री. डी. के. जैन, महाराष्ट्र सरकारचे मुख्य सचिव, स्वाधीन क्षत्रिय, श्री सुशील मुनोत, सीडी आणि एमडी बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि अध्यक्ष, एसएलबीसी महाराष्ट्र, श्री आनंदराव पाटील, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवा विभाग आणि नोडल अधिकारी, एसएलबीसी, महाराष्ट्र, श्री मुरली राधाकृष्णन, प्रादेशिक संचालक, महाराष्ट्र आणि गोवा, भारतीय रिझर्व बँक, मुंबई, श्रीमती. जेएम जीवानी, प्रादेशिक संचालक नागपूर, भारतीय रिझर्व्ह बँक, नागपूर आणि श्री एम के बिस्वाल,

SLBC Meeting May,16

बँक ऑफ महाराष्ट्रने 131 व्या एसएलबीसी बैठकीचे मुंबईत दि .11.05.2016 रोजी आयोजन केले होते, त्यातील छायाचित्रामध्ये डावीकडून उजवीकडे: श्री स्वाधीन क्षत्रिय, मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, श्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र, श्री. चंद्रकांत पाटील, मंत्री महाराष्ट्र, श्री सुशील मुनोत, सी आणि एमडी, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि अध्यक्ष, एसएलबीसी, महाराष्ट्र आणि श्री दादाजी भूस, सहकार राज्य मंत्री, महाराष्ट्र

SLBC Meeting Feb,16

बँक ऑफ महाराष्ट्रने 130 व्या SLBC बैठकीचे मुंबईत दि 25.02.2016 रोजी आयोजन केले होते, त्यातील छायाचित्रामध्ये डावीकडून उजवीकडे: श्रीमती मीता राजीव लोचन, मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र शासनच्या नगर-पालिका संचालनालयाच्या संचालक, , महाराष्ट्र शासनाचे प्रधान सचिव, श्री एस एस संधू, मुख्य सचिव, सहकार, महाराष्ट्र शासन, श्री बिजय कुमार, प्रधान सचिव, वित्त, महाराष्ट्र सरकार, श्री स्वाधीन क्षत्रिय, मुख्य सचिव, शासन महाराष्ट्र, श्री सुशील मुनॉट, सी आणि एमडी बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि अध्यक्ष, एसएलबीसी, महाराष्ट्र, श्री एस. रामसास्वामी, क्षेत्रीय संचालक, महाराष्ट्र व गोवा, भारतीय रिझर्व बँक, मुंबई रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, नागपूर आणि श्री एस. भरतकुमार, बॅंक ऑफ महाराष्ट्रचे महाव्यवस्थापक आणि संयोजक, एसएलबीसी, महाराष्ट्र.

SLBC Meeting Nov,15

बँक ऑफ महाराष्ट्रने 129 व्या SLBC बैठकीचे मुंबईत दि 25.11.2015 रोजी आयोजित केली होती, त्यातील छायाचित्रामध्ये डावीकडून उजवीकडे: श्रीमती जयश्री मुखर्जी, प्रधान सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन, श्रीमती महानगरपालिकेचे मुख्याधिकारी मिता राजिलावल, महाराष्ट्र शासन, श्री आर. अथमारम, कार्यकारी संचालक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, श्री डी.के. जैन, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि व विपणन, महाराष्ट्र सरकार, श्री एस. रामसास्वामी, प्रादेशिक संचालक , महाराष्ट्र व गोवा, भारतीय रिझर्व्ह बँक, मुंबई आणि श्री एल.एम. देशमुख, महाव्यवस्थापक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि निमंत्रक, एसएलबीसी, महाराष्ट्र.

SLBC Meeting on Mudra Sep,15

मुंबईतील मुंब्रा येथे दि 15.09.2015 रोजी विशेष एसएलबीसी मीटिंग आयोजित केली होती. छायाचित्रामध्ये डावीकडून उजवीकडे पहावयास मिळतील: श्री जीजी मॅममेन, सीईओ, मुद्रा, राजेश अग्रवाल, ज.. सेक्रेटरी, फायनान्शियल सर्व्हिसेसचे विभाग, अर्थ मंत्रालय, नवी दिल्ली, एलएम देशमुख, महाव्यवस्थापक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि निमंत्रक, एसएलबीसी, महाराष्ट्र आणि डॉ. सुरेंद्र कुमार बागडे, सचिव (एसएमई) आणि विकास आयुक्त (उद्योग), सरकार महाराष्ट्र.

SLBC Meeting Sep,15

बँक ऑफ महाराष्ट्रने 128 व्या SLBC बैठकीचे मुंबईत दि 04.09 .2015 रोजी आयोजन केले होते, त्यातील छायाचित्रामध्ये डावीकडून उजवीकडे: श्री. जी.पी. बोराह, मुख्य सरव्यवस्थापक, रिझर्व्ह बँक, डॉ. यू. एस. साहा, मुख्य सरव्यवस्थापक, नाबार्ड, श्रीमती रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, नागपूरचे प्रादेशिक संचालक श्री जे एम जीवानी, अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषी व विपणन, महाराष्ट्र राज्य, श्री एस मुनोत, सी आणि एमडी, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि अध्यक्ष, एसएलबीसी, महाराष्ट्र, श्री एस के शर्मा, प्रधान सचिव, सहकार, महाराष्ट्र शासन, श्रीमती जयश्री मुखर्जी, प्रधान सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन, श्रीमती मिता राजीव लोचन, प्रधान सचिव, महानगरपालिका, महाराष्ट्र शासन संचालनालय, श्री बिजय कुमार, प्रधान सचिव, वित्त, महाराष्ट्र सरकार आणि श्री. एल.एम. देशमुख.

SLBC Meeting Aug,15

बँक ऑफ महाराष्ट्रने दि. 14.08.2015 रोजी पुणे येथे विशेष एसएलबीसी मीटिंगचे आयोजन केले.छायाचित्रामध्ये डावीकडून उजवीकडे: श्री सी. पटनायक, सरचिटणीस, भारतीय रिझर्व्ह बँक, मुंबई, श्री जीजी मॅममेन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुदा, श्री एल.एम. देशमुख, सामान्य महाराष्ट्र स्टेट बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि निमंत्रक, एसएलबीसी महाराष्ट्र आणि श्री फिलिप डी सिल्वा, सरव्यवस्थापक, बँक ऑफ महाराष्ट्र.​

SLBC Meeting June,15

बँक ऑफ महाराष्ट्रतर्फे मुंबईत दि. 24.06.2015 रोजी 127 व्या एसएलबीसी बैठकीचे आयोजन केले होते. छायाचित्रामध्ये डावीकडून उजवीकडे: श्री राम शिंदे, गृह राज्य (ग्रामीण) राज्य, कृषी व फलोत्पादन, महाराष्ट्र, एकनाथ खडसे, कृषी मंत्री , महाराष्ट्र, श्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र, श्री सुधीर मुनगंटीवार, वित्त व नियोजन मंत्री, महाराष्ट्र,  श्री. सुशील मुनोत, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे सी आणि एमडी, आणि एसएलबीसी, महाराष्ट्र चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक.

SLBC Meeting Apr,15

बँक ऑफ महाराष्ट्रने कृषी क्षेत्रासाठी 07.04.2015 रोजी मुंबईत उपाययोजनांची मदत करण्यासाठी एक विशेष बैठक बोलावली होती, छायाचित्रामध्ये डावीकडून उजवीकडे: डॉ. यू. एस. साहा, सीजीएम, नाबार्ड, पुणे, श्री एस के शर्मा, प्रधान सचिव, सहकार, शासन महाराष्ट्र, श्री आर के गुप्ता, कार्यकारी संचालक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, श्री एस एम देशपांडे, सचिव, खर्च (वित्त), महाराष्ट्र सरकार, श्री एस. भरतकुमार, महाव्यवस्थापक आणि संयोजक, एसएलबीसी, महाराष्ट्र.

SLBC Meeting Feb,15

बँक ऑफ महाराष्ट्र 126 व्या एसएलबीसी मीटिंग 26/02/2015 रोजी मुंबई येथे आयोजन केले होते, छायाचित्रामध्ये (डावीकडून उजवीकडे)आहेत: श्री पी एन देशपांडे, महाव्यवस्थापक, संसाधन योजना, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि निमंत्रक, एसएलबीसी, महाराष्ट्र, डॉ. यू. एस. साहा, सीजीएम , नाबार्ड, श्रीमती जेएम जीवानी, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे नागपूरचे प्रादेशिक संचालक, श्री आनंदराव पाटील, संचालक, वित्त सेवा विभागाचे संचालक, नवी दिल्ली, श्री आर के गुप्ता, कार्यकारी संचालक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, श्री एस के शर्मा, मुख्याध्यापक सचिव, सहकार, महाराष्ट्र राज्य, श्री एस रामसास्वामी, प्रादेशिक संचालक, आरबीआय, महाराष्ट्र आणि गोवा, श्रीमती जयश्री मुखर्जी, प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक विकास, महाराष्ट्र सरकार. '

SLBC Meeting Jan,15

बँक ऑफ महाराष्ट्रने 15.01.2015 रोजी मुंबई येथे विशेष एसएलबीसी मीटिंग आयोजित केली होती. छायाचित्रात (डावीकडून उजवीकडे) आहेत: श्री स्वाधीन क्षत्रिय, मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार, श्री. चंद्रकांत पाटील, सहकार मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, श्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र राज्य, श्री एस. मुनोत, सी आणि एमडी बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि अध्यक्ष, एसएलबीसी, महाराष्ट्र, श्री आर के गुप्ता, कार्यकारी संचालक, बँक ऑफ महाराष्ट्र

SLBC Meeting Dec,14

मुंबईतील 29 .02.2014 रोजी बँकेच्या 125 व्या एसएलबीसी मीटिंगचे आयोजन केले होते: डॉ. यू. एस. साहा, सीजीएम, नाबार्ड, श्रीमती जे.एम.जीवानी, विभागीय संचालक, आरबीआय, नागपूर, श्री एस. रामस्वामी, प्रादेशिक संचालक, आरबीआय, महाराष्ट्र आणि गोवा, श्री एस मुहन्नोत, सी आणि एमडी बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि अध्यक्ष, एसएलबीसी, महाराष्ट्र, श्री राजगोपाल देवरा, सचिव, सहकार, महाराष्ट्र शासन.

SLBC Meeting Sep,14

बँक ऑफ महाराष्ट्रने 124 व्या SLBC बैठकीचे मुंबईत दि 26.110.2014 रोजी आयोजन केले होते. त्यातील छायाचित्रामध्ये डावीकडून उजवीकडे पहावयास मिळतील डॉ. यू. एस. साहा, सीजीएम, नाबार्ड, श्रीमती जे. जिवनी, क्षेत्रीय संचालक, आरबीआय, नागपूर, श्री एस. रामसास्वामी, प्रादेशिक संचालक , आरबीआय, महाराष्ट्र आणि गोवा, आर के गुप्ता, कार्यकारी संचालक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, डॉ. एस के गोयल, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषी व विपणन, महाराष्ट्र सरकार, श्री एस. मुनोत, सी आणि एमडी बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि अध्यक्ष, एसएलबीसी , महाराष्ट्र, श्री के पी बक्षी, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नियोजन, महाराष्ट्र सरकार, श्री आर. अथमार, कार्यकारी संचालक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, श्री एस. भरतकुमार, सरव्यवस्थापक, रिसर्च प्लॅनिंग, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि निमंत्रक, एसएलबीसी, महाराष्ट्र.

Grand State Level Function

बँक ऑफ महाराष्ट्रने मुंबईतील ग्रँड स्टेट लेव्हल फंक्शनमध्ये प्रधान मंत्री जन-धन योजना सुरू केली. छायाचित्र (डावीकडून उजवीकडे) मध्ये डॉ. दीपाली पंत जोशी, कार्यकारी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, श्री आर. अथमार, कार्यकारी संचालक, बँक ऑफ महाराष्ट्र , श्री पियुष जी गोयल, ऊर्जा राज्यमंत्री, कोळसा आणि नवीन व अपारंपारिक ऊर्जा, के.पी. बक्षी, अतिरिक्त. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन आणि श्री एस. भरतकुमार, सरव्यवस्थापक संसाधन नियोजन आणि निमंत्रक, एसएलबीसी, महाराष्ट्र.

SLBC Meeting July,14

बँक ऑफ महाराष्ट्र, पुणे येथे 28.07.2014 रोजी विशेष एसएलबीसी मीटिंग आयोजित केली होती.. छायाचित्रे पहा (डावीकडून उजवीकडे) आहेत: श्री. बँक ऑफ महाराष्ट्रचे कार्यकारी संचालक श्री आर. के. गुप्ता, वित्तीय सेवा विभागाचे संचालक श्री आनंदराव पाटील, अर्थ मंत्रालय, भारत सरकार आणि श्री एस. भरतकुमार , जनरल मॅनेजर रिसोर्स प्लॅनिंग अँड कन्व्हेन्अर, एसएलबीसी, महाराष्ट्र..

SLBC Meeting June,14

बँक ऑफ महाराष्ट्रने मुंबई येथे दिनांक 17.06.2014 रोजी 123 वी एसएलबीसी मीटिंग आयोजित केली होती. फोटोमध्ये दिसतात (डावीकडून उजवीकडे): श्री. बाळासाहेब थोरात, महसूल आणि खार जमिनी सन्माननीय मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मा श्री पृथ्वीराज जी चव्हाण मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मा श्री हर्षवर्धन पाटील, सहकार मंत्री, महाराष्ट्र राज्य आणि श्री सुशील मुनोत, जी आणि नारायणदत्त , बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि अध्यक्ष, एसएलबीसी - महाराष्ट्र.

SLBC Meeting Mar,14

मुंबई येथे 12.03.2014 रोजी बँक ऑफ महाराष्ट्र 122 व्या एसएलबीसीची बैठक आयोजित केली होती. छायाचित्रे पहा (डावीकडून उजवीकडे) आहेत: श्री. एसएएल मॅग्डम, महाव्यवस्थापक, प्राधान्य व संयोजक, एसएलबीसी, महाराष्ट्र, श्री आर के गुप्ता, कार्यकारी संचालक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, श्री आर. अथमारम, कार्यकारी संचालक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, श्री. मिहिर कुमार, संचालक, डीएफएस, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार , श्री जे. एस. सहारिया, मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार, श्री सुशील मुनोत, सी आणि एमडी, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि अध्यक्ष एसएलबीसी - महाराष्ट्र, श्री एस रामसास्वामी, क्षेत्रीय संचालक, महाराष्ट्र व गोवा, आरबीआय, के.पी. बक्षी, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नियोजन, महाराष्ट्र सरकार, डॉ. एस के गोयल, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि आणि विपणन, महाराष्ट्र शासन आणि श्री एस एस संधू, प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास, महाराष्ट्र शासन..

SLBC Meeting Dec,13

12/12/2013 रोजी पुणे येथे बँक ऑफ महाराष्ट्रने 121 व्या एसएलबीसी बैठकीचे आयोजन केले होते. फोटोमध्ये (डावीकडून उजवीकडे) आहेत:. महाराष्ट्र राज्य जीवनी मिशन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री एमहिर कुमार, संचालक, डीएफएस, भारत सरकार वित्त मंत्रालय, श्री एस रामसास्वामी, क्षेत्रीय संचालक, महाराष्ट्र व गोवा, आरबीआय, श्री सुशील मुनोत, सी आणि एमडी, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि अध्यक्ष, एसएलबीसी - महाराष्ट्र श्री, सी.व्ही.आर. राजेंद्र, कार्यकारी संचालक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, श्री आर. अथमारम, कार्यकारी संचालक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, श्री एस. सारवणवेल, सीजीएम, नाबार्ड आणि श्री. A. A. Magdum, महाव्यवस्थापक, प्राधान्य व संयोजक, एसएलबीसी, महाराष्ट्र.

SLBC Meeting Sep,13

पुणे येथे 13.0 9 .13 रोजी बँक ऑफ महाराष्टख 120 व्या एसएलबीसी बैठकीचे आयोजन केले होते. फोटोमध्ये दिसतात (डावीकडून उजवीकडे): श्री. श्रावण हर्डीकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य उपजीविका अभियान, श्री मधुकर चौधरी, आयुक्त, सहकार, , श्री राजगोपाल देवरा, सचिव, सहकार, , डॉ. फुलान कुमार, प्रादेशिक संचालक नागपूर, आरबीआय, श्री. जेबी भोरिया, प्रादेशिक संचालक, महाराष्ट्र व गोवा, आरबीआय, श्री. नरेंद्र सिंह सी आणि एमडी, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि अध्यक्ष, एसएलबीसी - महाराष्ट्र, श्री सी.व्ही.आर. राजेंद्र, कार्यकारी संचालक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, श्री आर. अथमारम, कार्यकारी संचालक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, श्री. ए.ए. मॅग्डम, महाव्यवस्थापक, प्राधान्य व संयोजक, एसएलबीसी, महाराष्ट्र आणि डॉ. पंतप्रधान घोळ, महाव्यवस्थापक, नाबार्ड.

SLBC Meeting June,13

पुणे येथे 21.06.2013 रोजी बँक ऑफ महाराष्ट्रने 119 व्या एसएलबीसी बैठकीचे आयोजन केले होते. छायाचित्रे (डावीकडून उजवीकडे) आहेत: श्रीमती सोनाली वैंगणकर, व्यवस्थापकीय संचालक महिला महिला आर्थिक विकास महामंडळ, श्रीमती फुलान कुमार, प्रादेशिक संचालक नागपूर, आरबीआय, श्री. जेबी भोरिया, प्रादेशिक संचालक, महाराष्ट्र व गोवा, आरबीआय, श्री. नरेंद्र सिंह सी आणि एमडी, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि अध्यक्ष, एसएलबीसी - महाराष्ट्र, श्री. ए.ए. मॅग्डम, महाव्यवस्थापक, प्राधान्य व संयोजक, एसएलबीसी, महाराष्ट्र, डॉ. एस. सारवणवेल, मुख्य सरव्यवस्थापक, नाबार्ड आणि श्री. महाराष्ट्र राज्य जीविका मिशन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रावण हर्डीकर.

SLBC Meeting Apr,13

महाराष्ट्र राज्यातील मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्रातील पीक कर्ज कर्जाचे पुनरावलोकन करण्यासाठी 22.04.2013 च्या विशेष एसएलबीसी बैठकीत श्री. पृथ्वीराज चव्हाण छायाचित्रे (डावीकडून उजवीकडे र) मध्ये पहावयास मिळतील: मुख्य सचिव, श्री जे. के. बांठिया, कृषी मंत्री श्री. राधाकृष्ण विखेपतील, उप आयुक्त मुख्यमंत्री श्री. अजित पवार, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री. पृथ्वीराज चव्हाण, सहकार मंत्री श्री. हर्षवर्धन पाटील आणि एसएलबीसीचे अध्यक्ष आणि बँक ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. नरेंद्र सिंह

SLBC Meeting 118

बँक ऑफ महाराष्ट्र द्वारे पुणे येथे 118 व्या एसएलबीसी ची बैठकीचे आयोजनकेले होते. फोटो डावीकडून उजवीकडे): श्री. मधुकर चौधरी, सहकार आयुक्त, गोमंतक, श्री. एमव्ही अशोक मुख्य सरव्यवस्थापक, नाबार्ड, श्रीमती फुलान कुमार, प्रादेशिक संचालक नागपूर, आरबीआय, श्री. जेबी भोरिया, प्रादेशिक संचालक, महाराष्ट्र व गोवा, आरबीआय, श्री. नरेंद्र सिंह सी आणि एमडी, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि अध्यक्ष, एसएलबीसी - महाराष्ट्र, श्री. मुनाफ हकीम, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग, श्री. सी. व्ही.आर. राजेंद्रन, कार्यकारी संचालक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, श्री. महाराष्ट्र राज्य जीविका मिशनचे श्री. श्रवण हर्डीकर, आणि श्री. ए.ए. मॅग्डम, महाव्यवस्थापक, प्राधान्य व संयोजक, एसएलबीसी, महाराष्ट्र.

SLBC Meeting 117

बँक ऑफ महाराष्ट्र पुणे येथे 117 व्या एसएलबीसी च्या बैठकीचे आयोजन केले होते. फोटो (डावीकडून उजवीकडे): श्री. मधुकर चौधरी, सहकार आयुक्त, गोमंतक, श्री. एम. व्ही. अशोक मुख्य सरव्यवस्थापक, नाबार्ड, श्रीमती फुलान कुमार, प्रादेशिक संचालक नागपूर, आरबीआय, श्री. बी. भोरिया प्रादेशिक संचालक, महाराष्ट्र व गोवा, आरबीआय, श्री. नरेंद्र सिंह सी आणि एमडी, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि अध्यक्ष, एसएलबीसी - महाराष्ट्र, श्री सी.व्ही.आर. राजेंद्रन, कार्यकारी संचालक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि श्री ए ए. मगडुम, महाव्यवस्थापक, क्रेडिट प्राधान्य व निमंत्रक, एसएलबीसी, महातो.

SLBC Meeting June,12

महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्रातील पीक कर्ज कर्जाचे पुनरावलोकन करण्यासाठी विशेष एसएलबीसी बैठक दिनांक 14.06.2012 रोजी आयोजन केले होते. श्री. पृथ्वीराज चव्हाण छायाचित्र मध्ये बसलेले  दिसत आहेत: छायाचित्र डावीकडून उजवीकडे वित्त आणि नियोजन राज्यमंत्री श्री. राजेंद्र मुळक, कृषी मंत्री श्री. राधाकृष्ण विखे-पाटील, उप आयुक्त मुख्यमंत्री श्री. अजित पवार, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री. पृथ्वीराज चव्हाण, सहकार मंत्री श्री. हर्षवर्धन पाटील, एसएलबीसीचे अध्यक्ष आणि बँक ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. नरेंद्र सिंह, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे कार्यकारी संचालक, श्री. सी. व्ही.आर. राजेंद्रन.

SLBC Meeting 116

बँक ऑफ महाराष्ट्र पुणे येथे 116 व्या एसएलबीसी मीटिंग आयोजन केले होते. फोटो (डावीकडून उजवीकडे): श्री. एम. व्ही. अशोक, सीजीएम, नाबार्ड, सुश्री फुलन कुमार, प्रादेशिक संचालक नागपूर, आरबीआय, श्री. बी. भोरिया प्रादेशिक संचालक, महाराष्ट्र व गोवा, आरबीआय, श्री. नरेंद्र सिंह सी आणि एमडी, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि अध्यक्ष, एसएलबीसी - महाराष्ट्र, श्री. राजगोपाल देवरा, सचिव, सहकार, गोमंतक, श्री सी व्ही.आर. राजेंद्रन, कार्यकारी संचालक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि श्री पी.बी. अंबहोर, महाव्यवस्थापक, प्राधान्य व संयोजक एसएलबीसी - महाराष्ट्र.

SLBC Meeting 115

बँक ऑफ महाराष्ट्र पुणे येथे 115 व्या एसएलबीसी मीटिंग आयोजन केले होते. फोटोमध्ये (डावीकडून उजवीकडे) आहेत: श्री. संजय आर्य, सरव्यवस्थापक, क्रेडिट प्राधान्य आणि मिड कॉर्प - संयोजक एसएलबीसी महाराष्ट्र, श्री. राजगोपाल देवरा, सचिव, सहकार, गोमंतक, श्री. संदीप कुमार संचालक (वित्तसंस्था) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली, श्री. नरेंद्र सिंह सी आणि एमडी, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि अध्यक्ष, एसएलबीसी - महाराष्ट्र, श्री. जेबी भोरिया प्रादेशिक संचालक, महाराष्ट्र आणि गोवा, आरबीआय, श्री. एमव्ही अशोकचे महाव्यवस्थापक, नाबार्ड.

SLBC Meeting 114

बँक ऑफ महाराष्ट्रने मुंबईमध्ये 114 व्या एसएलबीसीची स्थापना केली. बँकेचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, श्री ए एस भट्टाचार्य, मुंबई येथे 30-1-2012 रोजी बँकेचे निमंत्रक म्हणून बँकेने आयोजित केलेल्या 114 व्या एसएलबीसी बैठकीत बोलत होते. छायाचित्रामध्ये दिसतीलः श्रीमती सुप्रिया पटनायक, सीजीएम, आरबीआय, मुंबई, श्रीमती कुमारमित्र, प्रादेशिक संचालक आरबीआय, नागपूर, श्री. नरेंद्र सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि डॉ. सुधीर गोयल, प्रमुख सचिव, कृषी व विपणन, शासन. महाराष्ट्र.

Program on Ocober, 2011

एसएलबीसी - महाराष्ट्र आणि सीएमडी, बँक ऑफ महाराष्ट्र, चे अध्यक्ष, श्री.  एएस भट्टाचार्य, राज्यस्तरीय आढावा बैठक (एसएलआरएम) दरम्यान सहभागी होण्याबाबत 21 ऑक्टोबर 2011 रोजी प्रायोजित योजना मुंबईमध्ये छायाचित्र (डावीकडून उजवीकडे) श्री. संजय आर्य, महाव्यवस्थापक - क्रेडिट प्राधान्य, बीओएम; श्री. एमव्ही अशोक, सीजीएम, नाबार्ड, एमआरओ, पुणे; श्रीमती पी कुमार आणि श्री. प्रादेशिक संचालक जे.बी. भोरिया, आरबीआय, नागपूर आणि मुंबई. श्री. एस. भट्टाचार्य, अध्यक्ष, श्री. व्ही. गिरिराज, प्रधान सचिव, ईजीएस आणि डब्ल्यूसी, जीओएम आणि श्री. सुधीर ठाकरे, सचिव आरडीडी, जीओएम.

Special meeting

एसएलबीसी खास बैठक आयोजित करते. महाराष्ट्र एसएलबीसी ने विविध शासकीय संस्थांच्या अंमलबजावणीच्या आढावासाठी विशेष बैठक आयोजित केली आहे. प्रायोजित योजना, मुंबई येथे या बैठकीचे अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बँकर्स कमिटीचे अध्यक्ष अनुप शंकर भट्टाचार्य आणि बँक ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक होते. या कार्यक्रमात प्राचार्य सचिव, नियोजन सीताराम कुंटे, प्रमुख सचिव गृह, गौतम चटर्जी, प्रमुख सचिव ईजीएस व्ही. गिरिराज, सचिव ग्रामीण विकास सुधीर ठाकरे, सचिव सहकारी, राजगोपाल डोरा आणि अन्य वरिष्ठ अधिकारी महाराजांच्या शासनात होते

meet on Rajbhasha

बँकर्स कमिटीची राजभाषे संदर्भात  बैठक झाली. हिंदी भाषेद्वारे बँकिंग व्यवसायात वाढ करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली जाते.

SLBC Meeting 112

बीओएम विशेष एसएलबीसी आयोजित - बॅंक महाराष्ट्रात 85% पीक कर्ज कर्ज प्राप्त. श्री. एस. भट्टाचार्य, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे सीएमडी (मध्यभागी) आणि श्री. रत्नाकर गायकवाड, मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार (डावीकडून 4 थे) 20-09-2011 रोजी मुंबई येथे आयोजित 112 व्या स्टेट लेव्हल बँकर्स कमिटी बैठकीत 100 टक्के खरीप उधारी लक्ष्य प्राप्त करणारे 10 जिल्ह्यांचे एलडीएमचे मुख्य सचिव आणि बँक ऑफ महाराष्ट्रचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले. बीओएमने एसएलबीसी निमंत्रक म्हणून एक वेगळा पुढाकार घेतला आहे.

SLBC Meeting June,2011

14 व्या जून 2011 रोजी ताज हॉटेल, मुंबई येथे आयोजित 111 व्या स्टेट लेव्हल बँकर्स कमिटी (एसएलबीसी) च्या बैठकीत (डावीकडून उजवीकडे) श्री. नियोजन, शासनाच्या प्रधान सचिव, सीताराम कुंटे महाराष्ट्र, श्री. सुधीर श्रीवास्तव, प्रधान सचिव, वित्त, शासन महाराष्ट्र, श्री. रत्नाकर गायकवाड, मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, डॉ. के.सी. चक्रवर्ती, डेप्युटी गव्हर्नर, आरबीआय, श्री. एसएस भट्टाचार्य, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि संयोजक एसएलबीसी, डॉ. आलोक पांडे, संचालक, वित्तीय समावेश भारत सरकार, श्री. एम. शेशंद्री, कार्यकारी संचालक, बॅंक ऑफ इंडिया आणि श्री. एमजी संघवी, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे कार्यकारी संचालक

Special Meeting June,2011

चालू खरीप हंगामादरम्यान क्रॉपसाठी कर्ज मंजूर करण्याच्या धोरणाबाबत चर्चा करण्यासाठी 8 जून 2011 रोजी राज्य पातळीवर बँकर्स कमिटीची एक विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती. (डावीकडून उजवीकडे) श्री. राधाकृष्ण विखे पाटील, कृषी व विपणन मंत्री, शासन महाराष्ट्र, श्री. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव ए. के. जैन, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, डॉ. के.सी. चक्रवर्ती, आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर, श्री. एएस भट्टाचार्य, सीएमडी, बँक ऑफ महाराष्ट्र. 

श्री. हर्षवर्धन पाटील, सहकार व संसदीय कामकाज मंत्री, शासन महाराष्ट्र, सुप्रसिद्ध टीएफ थेकेकेरा, अतिरिक्त मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक देव. विभाग, श्री. एस. के. गोयल, प्रमुख सचिव, कृषी., श्री. एस के श्रीवास्तव, प्रधान सचिव, नियोजन, श्री. उमेश सारंगी, अतिरिक्त मुख्य सचिव, डॉ. प्रकाश बक्षी, अध्यक्ष, नाबार्ड, श्री. एमव्ही नायर, सीएमडी, युनियन बँक ऑफ इंडिया, श्री. एमडी माल्या, सीएमडी बँक ऑफ बडोदा आणि इंडियन बँक असोसिएशनचे अध्यक्ष, श्री. डीएल रावल, सीएमडी, देना बँक, विविध बॅंकांचे कार्यकारी संचालक, आरबीआय, नाबार्ड व अन्य बँकांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि सरकारी वरिष्ठ अधिकारी चर्चासत्रांमध्येही सहभाग झाले होते.

SLBC Meeting Mar,2011

8 मार्च 2011 रोजी लोकमंगल, केंद्रीय कार्यालय, पुणे येथे झालेल्या 110 वी राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटी (एसएलबीसी) च्या बैठकीत (डावीकडून उजवीकडे) श्री एचएन भुयान, महाव्यवस्थापक, नाबार्ड. श्रीमती फुुलन कुमार, प्रादेशिक संचालक आरबीआय, नागपूर. श्री ए एस भट्टाचार्य, अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक आणि अध्यक्ष एसएलबीसी, महाराष्ट्र राज्य. श्री एम जी संघवी, कार्यकारी संचालक, बँक ऑफ महाराष्ट्र. श्री व्ही. गिरीराज, प्रधान सचिव, जलसंधारण आणि ईजीएस, महाराष्ट्र सरकार, श्री व्ही के गुप्ता, महाव्यवस्थापक, क्रेडिट-अग्रक्रम, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि समन्वयक, एसएलबीसी, महाराष्ट्र राज्य

SLBC Meeting Gen

एसएलबीसी बैठकीचा सामान्य दृष्टिकोन

SLBC Meeting Dec,2010

23 डिसेंबर 2010 रोजी सह्याद्री गेस्ट हाऊस, मलबार हिल, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आलेली 109 वी राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटी (एसएलबीसी) बैठक. (डावीकडून उजवीकडे) श्री व्ही के गुप्ता, महाव्यवस्थापक, क्रेडिट प्राधान्य, बीओएम आणि संयोजक एसएलबीसी; श्री सुधीर श्रीवास्तव, प्रधान सचिव, नियोजन, शासन महाराष्ट्र श्री ए एस भट्टाचार्य, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, बँक ऑफ महाराष्ट्र; श्री उमेश सारंगी, अतिरिक्त मुख्य सचिव, शासकीय. महाराष्ट्र श्री जेबी भोरिया, प्रादेशिक संचालक, मुंबई आणि गोवा, आरबीआय; नागपूर, प्रादेशिक संचालक, आरबीआय आणि श्री पी सतीश, सीजीएम, नाबार्ड, श्रीमती फुलन कुमार

SLBC Meeting-2 Dec,2010

दिनांक 23.12.2010 रोजी मुंबई येथे झालेल्या 109 व्या SLBC सभापती. श्री बी.ए. भट्टाचार्य, सी आणि एमडी, बीओएम आणि अध्यक्ष एसएलबीसी, महाराष्ट्र यांनी "बीबीएफ'द्वारे प्रकाशित" सर्वसमावेशक विकास "हा एक ग्रंथ आहे. श्री आर भास्करन, इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ बँकिंग अँड फायनान्स (आयआयबीएफ) चे सीईओ आणि इतर मान्यवर श्री. व्ही. के. गुप्त, जीएम क्रेडिट प्राधान्य, श्री सुधीर श्रीवास्तव, प्रधान सचिव, नियोजन आणि संस्थात्मक वित्त, जीओएम, श्री जे बी भोरिया, प्रादेशिक संचालक, गोवा, आरबीआय आणि सुश्री, फुलन कुमार, प्रादेशिक संचालक, नागपूर, आरबीआय

SLBC Meeting-3 Dec,2010

23 डिसेंबर 2010 रोजी सहारिद्री गेस्ट हाऊस, मलबार हिल, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आलेली 109 वी स्टेट लेव्हल बँकर्स कमिटी (एसएलबीसी) बैठक. 2000 पर्यंत लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये बँकिंग सुविधा विस्तारित करण्याकरिता आर्थिक समावेश योजनेचा अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

(डावीकडून उजवीकडे) श्री व्ही के गुप्ता, महाव्यवस्थापक, क्रेडिट प्राधान्य, बीओएम आणि संयोजक एसएलबीसी; श्री सुधीर श्रीवास्तव, प्रधान सचिव, नियोजन, शासन महाराष्ट्र श्री ए एस भट्टाचार्य, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, बँक ऑफ महाराष्ट्र; श्री उमेश सारंगी, अतिरिक्त मुख्य सचिव, शासकीय. महाराष्ट्र श्री जेबी भोरिया, प्रादेशिक संचालक, मुंबई आणि गोवा, आरबीआय; सुश्री नागपूर, भारतीय रिझर्व्ह बॅंक आणि श्री पी सतीश, सीजीएम, नाबार्डचे क्षेत्रीय संचालक फुलन कुमार.

SLBC Meeting Sep,2010

बॅंक ऑफ महाराष्ट्रच्या बोलावण्याच्या 108 व्या बैठकीची तारीख, 06 सप्टेंबर 2010 रोजी मुंबईत सह्याद्री गेस्ट हाऊसमध्ये आयोजित करण्यात आली. डावीकडून उजवीकडे - श्री किशोर एच वझे, सरव्यवस्थापक, नियोजन आणि संयोजक एसएलबीसी - महाराष्ट्र, श्री. महाराष्ट्र सरकारचे नियोजन व संस्थात्मक वित्त (लीड लेंन), श्री एम जी संघवी, कार्यकारी संचालक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार, श्री अलेन सी ए पिरेरा, करिमान, बँक ऑफ बँक, श्री. महाराष्ट्र व अध्यक्ष एसएलबीसी महाराष्ट्र, श्री जे बी भोरिया, प्रादेशिक संचालक, महाराष्ट्र व गोवा, आरबीआय, मुंबई, श्रीमती फुलन कुमार, रिझर्व्ह बँक ऑफ रीजनल, नागपूर, श्री पी सतीश, मुख्य सरव्यवस्थापक, नाबार्ड, पुणे..

SLBC Meeting Jan,2010

13 जानेवारी 2010 रोजी बँक ऑफ महाराष्ट्रने आयोजित केलेल्या 106 व्या एसएलबीसीच्या बैठकीत सन 2009 -10 साठी सांख्यिकी पुस्तिका प्रकाशित करणे, एल. आर. अजय बॅनर्जी, महाव्यवस्थापक, नियोजन, देव श्री एम जी संघवी, कार्यकारी संचालक, डॉ. एस के गोयल (प्रमुख सचिव, विपणन आणि सहकार, महाराष्ट्र शासन), श्री अलेन सी ए पिरेरा, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, श्री एच एन धानोरकर, सहाय्यक महाव्यवस्थापक, ग्रामीण नियोजन आणि पतसंस्था, आरबीआय, मेसर्स फुलन कुमार (प्रादेशिक संचालक, आरबीआय, नागपूर), डॉ. पी सतीश, मुख्य सरव्यवस्थापक, नाबार्ड