Azadi ka Amrit Mahatsav

स्थावर मालमत्तेची विक्री - बंगलोर झोन

Date of E-auction: 30/03/2022

1. श्री. अब्दुल खादर | 2. श्री. मोहम्मद कुन्ही | 3. मोहम्मद बशीर