Azadi ka Amrit Mahatsav

व्याज दर

बचत बँक ठेवी

बचत बँक ठेवींवरील व्याज दर 08 जून 2020 पासून प्रभावी:

अनु. क्रतपशीलव्याज दर
1बचत ठेवी 2.75 % प्र.व.