Azadi ka Amrit Mahatsav

मुख्य कार्यालयाच्या अंतर्गत परिसरांसाठी वातानुकूलन यंत्रणेची स्थापना व देखभाल करण्यासाठी ठेकेदारांचे पैनल

प्रारंभ तारीख: 18/09/2021
सबमिशनची अंतिम तारीख: 11/10/2021

मुख्य कार्यालयाच्या अंतर्गत परिसरांसाठी वातानुकूलन यंत्रणेची स्थापना व देखभाल करण्यासाठी ठेकेदारांचे पैनल