Beti Bachao Beti Padhao

GeM बिड क्रमांक: GEM/2023/B/3278329 (RFP 16/2022-23)-Microsoft SQL Server डेटाबेस सर्व्हर परवान्यांच्या पुरवठ्यासाठी प्रस्तावाची विनंती

प्रारंभ तारीख: 17/03/2023
सबमिशनची अंतिम तारीख: 11/04/2023

GeM बिड क्रमांक: GEM/2023/B/3278329 (RFP 16/2022-23)-Microsoft SQL Server डेटाबेस सर्व्हर परवान्यांच्या पुरवठ्यासाठी प्रस्तावाची विनंती