Beti Bachao Beti Padhao

अधिकृत हेतूसाठी मासिक व डे टू डे भाड्याने कार देण्यासाठी एजन्सीजची निवड (RFP BOMCAR 01/2020-21)

प्रारंभ तारीख: 05/06/2020
सबमिशनची अंतिम तारीख: 24/06/2020

अधिकृत हेतूसाठी मासिक व डे टू डे भाड्याने कार देण्यासाठी एजन्सीजची निवड (RFP BOMCAR 01/2020-21)