Beti Bachao Beti Padhao

सोलापूर विभागांतर्गत नवीपेठ शाखा, फलटण गल्ली शाखा व अक्कलकोट शाखेत लीज / भाडे तत्वावर जागेची आवश्यकता आहे.

प्रारंभ तारीख: 09/12/2020
सबमिशनची अंतिम तारीख: 28/12/2020

सोलापूर विभागांतर्गत नवीपेठ शाखा, फलटण गल्ली शाखा व अक्कलकोट शाखेत लीज / भाडे तत्वावर जागेची आवश्यकता आहे.