Beti Bachao Beti Padhao

सातारा विभागातील खंडाळा, पाचगणी, वरकुटे माळवाडी आणि कोरेगाव शाखेसाठी आवश्यक जागा

प्रारंभ तारीख: 20/10/2022
सबमिशनची अंतिम तारीख: 10/11/2022

सातारा विभागातील खंडाळा, पाचगणी, वरकुटे माळवाडी आणि कोरेगाव शाखेसाठी आवश्यक जागा