Beti Bachao Beti Padhao

बँकेच्या जागेच्या बांधकामाच्या कामासाठी आर्किटेक्ट-कम सल्लागार/आर्किटेक्चरल फर्मच्या निवडीसाठी RFP

प्रारंभ तारीख: 15/10/2022
सबमिशनची अंतिम तारीख: 04/11/2022

बँकेच्या जागेच्या बांधकामाच्या कामासाठी आर्किटेक्ट-कम सल्लागार/आर्किटेक्चरल फर्मच्या निवडीसाठी RFP