Azadi ka Amrit Mahatsav

Public notice for Sale of property on account of properties in NPA A/c of Jalgaon Zone

Date of E-auction: 11/02/2019

- Mr. Kiran Shriram Patil - Mr. Bharat Tukaram Chaudhari - M/S Pravin Automobile - Mr. Aaba Ukha Deore - Mr. Ravindra Shankar Patole - Mr. Sanjay Shankar Kulkarni - Mr. Sandeep Prakash Birari - Mr. Ravindra Nimba Patil - Mr. Hansraj Pralhad Deore - Mr. Walmik Bhika Chavan - Mr. Ram Shitla Prasad Singh - Mrs. Meghavini Sanjay Bedse - Mr. Magan Lala Ahire - Mr. Naresh Sukdeo Damodar - Mr. Raviraj Prakash Katkar (Gavali)