Azadi ka Amrit Mahatsav

Sale of immovable properties - Goa Zone

Date of E-auction: 15/02/2022

1. Mr. Sahil Salauddin Vasta,, Mrs. Mehernigah Salauddin Vasta | 2. Mrs. Priyanka Pradeep Salaskar | M/s Shree Chintamani Trading Company (Prop. Mrs. Priyanka Pradeep Salaskar) | 3. Mr. Nilesh Nilkanth Thakur | 4. Mrs. Priya Sunil Niravadekar and Mr. Sunil Krishna Niravadekar | 5. Mr. Siddhant Bhagwan Parab