Azadi ka Amrit Mahatsav

Sale of immovable properties - Jalgaon Zone

Date of E-auction: 30/03/2020

1. Savita Kashinath Patel & Samadhan Yuvraj Patil & Kashinath Onkar Patel 2. Ajay Dhudku Amritkar (Wani) & Dhudku Narayan Amritkar (Wani) 3. M/s Sai Savata Krishi Seva Kendra 4. Bhimrao Manga Mahajan 5. Jaydev Bardu Patil & Ujwala Jaydev Patil 6. Bharat Tukaram Chaudhari & Shobhabai Bharat Chaudhari