Azadi ka Amrit Mahatsav

Sale of immovable properties - Pune East Zone

Date of E-auction: 18/09/2020

1. Mr. Deepak Murlidhar Dimote, Mrs. Sapna Deepak Dimote 2. Mr. Vilas Digambar Wavhal, Mrs. Sarika Vilas Wavhal 3. M/s Harshad Water Suppliers 4. M/s Sahyadri Veet Karakhana 5. Mr. Prakash Ramchandra Singh, Mrs. Neeta Prakash Singh 6. Mrs. Renuka Anand Bedmutha 7. Mr. Tushar Vishwanath Surve, Mrs. Vaishali Vishwanath Surve 8. Mr. Subhash Sahebrao Lohokare, Mrs. Suvarna Subhash Lohokare 9. Mr. Vishal Vasant Lad, Mrs. Lalita Vasant Lad 10. Mrs. Asha (Tejashree) Jaikedarnath Jangam Swami, Mr. Jaykedarnath Mahadev Jangam Swami 11. Mr. Ganesh Nivrutti Chandgude, Mrs. Seema Ganesh Chandgude 12. M/s Sannik Building Constructions Pvt. Ltd. 13. Mr. Sagar Sunil Autade