Azadi ka Amrit Mahatsav

Sale of immovable properties - Pune

Date of E-auction: 31/03/2020

1. Mrs. Sunita Francis Palande 2. Mr. Deepak Murlidhar Dimote & Mrs. Sapna Deepak Dimote 3. Mr. Vilas Digambar Wavhal & Mrs. Sarika Vilas Wavhal 4. M/s Harshad Water Suppliers 5. M/s Sahyadri Veet Karakhana 6. Mr. Prakash Ramchandra Singh & Mrs. Neeta Prakash Singh 7. Mrs. Renuka Anand Bedmutha 8. Mr. Tushar Vishwanath Surve & Mrs. Vaishali Vishwanath Surve 9. Mr. Subhash Sahebrao Lohokare & Mrs. Suvarna Subhash Lohokare 10. Mr. Vishal Vasant Lad & Mrs. Lalita Vasant Lad 11. Mrs. Asha (Tejashree) Jaikedarnath Jangam Swami & Mr. Jaykedarnath Mahadev Jangam Swami 12. Mr. Ganesh Nivrutti Chandgude & Mrs. Seema Ganesh Chandgude 13. M/s Sannik Building Constructions Pvt Ltd 14. Mr. Sagar Sunil Autade