Azadi ka Amrit Mahatsav

Sale of immovable properties - Sindhudurg (Goa Zone)

Date of E-auction: 05/03/2020

1. M/s Vakratund Trading Co. 2. Mr. Siddhant Bhagwan Parab 3. Mr. Sawalaram Yashwant Kerkar & Mrs. Shamali Sawalaram Kerkar 4. Mr. Nilesh Nilkanth Thakur 5. Mrs. Priyanka Pradeep Salaskar 6. M/s Shree Varadvinayak Distributors