Azadi ka Amrit Mahatsav

Public notice for Sale of property on account of properties in NPA A/c of Goa Zone

Date of E-auction: 23/10/2019

1) Mrs. Shradha Suhas Walwaikar 2) M/s Vakratund Trading Co. (Prop - Mr. Anil Krishna Angane) 3) Mr. Siddhant Bhagwan Parab 4) Mr. Sawalaram Yashwant Kerkar and Mrs. Shamali Sawalaram Kerkar 5) Mr. Nilesh Nilkanth Thakur 6) Mrs. Priyanka Pradeep Salaskar 7) M/s. Shree Varadvinayak Distributors (Prop. Mr. Pradip Prabhakar Salaskar)