Azadi ka Amrit Mahatsav

बँक कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, पुणे, आयटीटीआय, पुणे व कर्मचारी प्रशिक्षण केंद्र, डहाणूकर कॉलनी, पुणे येथे केटरिंग सेवांसाठी निविदा सूचना.

प्रारंभ तारीख: 06/05/2015
सबमिशनची अंतिम तारीख: 27/05/2015

बँक कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, पुणे, आयटीटीआय, पुणे व कर्मचारी प्रशिक्षण केंद्र, डहाणूकर कॉलनी, पुणे येथे केटरिंग सेवांसाठी निविदा सूचना