Beti Bachao Beti Padhao

एमआयएस, आरबीआय एडीएफ प्रकल्प, आरबीआय एडीईपीटी प्रकल्प व आरबीआय सीआयएमएसची पुरवठा, स्थापना, अंमलबजावणी, एकत्रीकरण आणि देखभाल यासाठी आरएफपी

प्रारंभ तारीख: 17/09/2019
सबमिशनची अंतिम तारीख: 31/10/2019

एमआयएस, आरबीआय एडीएफ प्रकल्प, आरबीआय एडीईपीटी प्रकल्प व आरबीआय सीआयएमएसची पुरवठा, स्थापना, अंमलबजावणी, एकत्रीकरण आणि देखभाल यासाठी आरएफपी