Beti Bachao Beti Padhao

पाटणा झोनमध्ये कंत्राटदार/सल्लागार/फर्निचर पुरवठादारांच्या नियुक्तीची आवश्यकता

प्रारंभ तारीख: 07/05/2023
सबमिशनची अंतिम तारीख: 22/05/2023

पाटणा झोनमध्ये कंत्राटदार/सल्लागार/फर्निचर पुरवठादारांच्या नियुक्तीची आवश्यकता