Beti Bachao Beti Padhao

OEM कडून भौतिक सुरक्षा उपकरणांच्या पुरवठा आणि स्थापनेसाठी दर करारासाठी RFP

प्रारंभ तारीख: 13/10/2022
सबमिशनची अंतिम तारीख: 07/11/2022

OEM कडून भौतिक सुरक्षा उपकरणांच्या पुरवठा आणि स्थापनेसाठी दर करारासाठी RFP