Beti Bachao Beti Padhao

GeM बिड क्र. GEM/2022/B/2925349 - -एकात्मिक ऑडिट आणि अनुपालन सोल्यूशनचा पुरवठा, स्थापना, कस्टमायझेशन, कमिशनिंग आणि देखभाल यासाठी प्रस्तावाची विनंती

प्रारंभ तारीख: 30/12/2022
सबमिशनची अंतिम तारीख: 31/01/2023

GeM बिड क्र. GEM/2022/B/2925349 - -एकात्मिक ऑडिट आणि अनुपालन सोल्यूशनचा पुरवठा, स्थापना, कस्टमायझेशन, कमिशनिंग आणि देखभाल यासाठी प्रस्तावाची विनंती