Beti Bachao Beti Padhao

GEM BID क्र : GEM/2022/B/2797263 - रोख रीसायकलचा पुरवठा, स्थापना, देखभाल आणि 7 वर्षांसाठी व्यवस्थापित सेवा प्रदान करण्यासाठी

प्रारंभ तारीख: 30/11/2022
सबमिशनची अंतिम तारीख: 31/01/2023

GEM BID क्र : GEM/2022/B/2797263 - रोख रीसायकलचा पुरवठा, स्थापना, देखभाल आणि 7 वर्षांसाठी व्यवस्थापित सेवा प्रदान करण्यासाठी