Beti Bachao Beti Padhao

आरएफपी 102020 - माहिती सुरक्षा सोल्यूशन्सची पुरवठा, स्थापना आणि देखभाल (EDR, FRA, WAF & Deception Solutions)

प्रारंभ तारीख: 30/07/2020
सबमिशनची अंतिम तारीख: 27/08/2020

आरएफपी 102020 - माहिती सुरक्षा सोल्यूशन्सची पुरवठा, स्थापना आणि देखभाल (EDR, FRA, WAF & Deception Solutions)