Beti Bachao Beti Padhao

पुणे शहर विभाग / पुणे पश्चिम क्षेत्र / पुणे पूर्व क्षेत्रासाठी मालमत्ता तपासणी एजन्सीचे पॅनेल तयार करणे

प्रारंभ तारीख: 10/08/2016
सबमिशनची अंतिम तारीख: 25/08/2016

पुणे शहर विभाग / पुणे पश्चिम क्षेत्र / पुणे पूर्व क्षेत्रासाठी मालमत्ता तपासणी एजन्सीचे पॅनेल तयार करणे