Azadi ka Amrit Mahatsav

बँक ऑफ महाराष्ट्र येथे मुख्यालय पुणे येथे बंट नोट एसीसेप्टर (बीएनए) मशीन्स ची पुरवठा, उभारणी व देखभाल यासाठी आरएफपी.

प्रारंभ तारीख: 08/04/2015
सबमिशनची अंतिम तारीख: 14/05/2015

बँक ऑफ महाराष्ट्र येथे मुख्यालय पुणे येथे बंट नोट एसीसेप्टर (बीएनए) मशीन्स ची पुरवठा, उभारणी व देखभाल यासाठी आरएफपी.