Beti Bachao Beti Padhao

GeM बोली क्रमांक: GEM/2023/B/3377480 (RFP 04/2023-24)-डेटा सेंटरसाठी संरचित केबलिंगचा पुरवठा, स्थापना, देखभाल यासाठी प्रस्तावाची विनंती

प्रारंभ तारीख: 21/04/2023
सबमिशनची अंतिम तारीख: 18/05/2023

GeM बोली क्रमांक: GEM/2023/B/3377480 (RFP 04/2023-24)-डेटा सेंटरसाठी संरचित केबलिंगचा पुरवठा, स्थापना, देखभाल यासाठी प्रस्तावाची विनंती