Beti Bachao Beti Padhao

जाम खंभलिया (देवभूमी द्वारका)- अहमदाबाद झोनसाठी भाड्याने/लीजच्या आधारावर आवश्यक जागेसाठी आरएफपी

प्रारंभ तारीख: 18/12/2021
सबमिशनची अंतिम तारीख: 03/01/2022

जाम खंभलिया (देवभूमी द्वारका)- अहमदाबाद झोनसाठी भाड्याने/लीजच्या आधारावर आवश्यक जागेसाठी आरएफपी