Beti Bachao Beti Padhao

करन्सी चेस्ट बेतल येथे सशस्त्र रक्षक तैनात करण्यासाठी आणि भोपाळ झोनमधील शाखांसाठी एजन्सीजचे आऊटसोर्सिंग आणि एम्पॅनलमेंट

प्रारंभ तारीख: 02/11/2015
सबमिशनची अंतिम तारीख: 02/11/2015

करन्सी चेस्ट बेतल येथे सशस्त्र रक्षक तैनात करण्यासाठी आणि भोपाळ झोनमधील शाखांसाठी एजन्सीजचे आऊटसोर्सिंग आणि एम्पॅनलमेंट