Beti Bachao Beti Padhao

नवी मुंबई झोनमधील शाखा/कार्यालयांच्या हाउसकीपिंग आणि साफसफाईच्या सेवांसाठी RFP

प्रारंभ तारीख: 30/04/2022
सबमिशनची अंतिम तारीख: 20/05/2022

नवी मुंबई झोनमधील शाखा/कार्यालयांच्या हाउसकीपिंग आणि साफसफाईच्या सेवांसाठी RFP