Beti Bachao Beti Padhao

GeM बोली क्रमांक: GEM/2022/B/2876160 टॅब्लेटचा पुरवठा, स्थापना आणि देखभालीसाठी

प्रारंभ तारीख: 26/12/2022
सबमिशनची अंतिम तारीख: 24/01/2023

GeM बोली क्रमांक: GEM/2022/B/2876160 टॅब्लेटचा पुरवठा, स्थापना आणि देखभालीसाठी