Beti Bachao Beti Padhao

लोकमंगल बिल्डिंग - शिवाजीनगर, पुणे मधील तळमजल्याच्या (पूर्वीची पुणे मुख्य शाखा) प्रस्तावित नूतनीकरणासाठी निविदा

प्रारंभ तारीख: 08/04/2022
सबमिशनची अंतिम तारीख: 25/04/2022

लोकमंगल बिल्डिंग, बँक ऑफ महाराष्ट्र, शिवाजीनगर, पुणे येथे तळमजल्याच्या (पूर्वीची पुणे मुख्य शाखा) प्रस्तावित नूतनीकरणासाठी निविदा