Beti Bachao Beti Padhao

अमरावती विभागात वेगवेगळ्या शाखांसाठी लीज / भाडे तत्त्वावर आवश्यक असलेल्या जागेसाठी निविदा सूचना

प्रारंभ तारीख: 22/01/2015
सबमिशनची अंतिम तारीख: 22/12/2015

अमरावती विभागात वेगवेगळ्या शाखांसाठी लीज / भाडे तत्त्वावर आवश्यक असलेल्या जागेसाठी निविदा सूचना