Beti Bachao Beti Padhao

बँकेच्या डिजिटल परिवर्तनासाठी सल्लागाराच्या नियुक्तीसाठी प्रस्तावाची विनंती RFP 13/2022-23

प्रारंभ तारीख: 16/11/2022
सबमिशनची अंतिम तारीख: 06/01/2023

बँकेच्या डिजिटल परिवर्तनासाठी सल्लागाराच्या नियुक्तीसाठी प्रस्तावाची विनंती RFP 13/2022-23