Beti Bachao Beti Padhao

सोलापूर विभागात करन्सी चेस्टच्या स्थापनेसाठी लीज / भाडे तत्त्वावर जागेची आवश्यकता असल्यास निविदा सूचना

प्रारंभ तारीख: 01/01/2016
सबमिशनची अंतिम तारीख: 01/01/2016

सोलापूर विभागात करन्सी चेस्टच्या स्थापनेसाठी लीज / भाडे तत्त्वावर जागेची आवश्यकता असल्यास निविदा सूचना